Medan förmiddagsprogrammet för SMDs konferens fokuserar på de politiska utmaningarna för att lyfta den maritima näringen så bjuder eftermiddagen på ett imponerande smörgåsbord av olika genrer inom den maritima industrin;

Sjöfart – entreprenörskap, energieffektivitet och nya affärer
13.00 – 14.00 Block 1 – Dröm och verklighet, var finns pengarna?
14.30 – 15.30 Block 2 – Smart sjöfart, vem ska sitta vid rodret?
16.00 – 17.00 Block 3 – Mer gods på köl – kan vi väcka björnar som sover?
Läs mer om programspår 1 och talare här.

Spår 2
Offshore – Utveckling och affärsmöjligheter
13.00 – 14.00 Block 1 – Industriell tillväxt
14.30 – 15.30 Block 2 – Hinder och möjligheter
16.00 – 17.00 Block 3 – Svenska erfarenheter
Läs mer om programspår 2 och talare här.

Spår 3
Hållbart fiske, bioteknik och smart sjömat
13.00 – 14.00 Block 1 – Uthålligt fiske – vad är det?
14.30 – 15.30 Block 2 – Blå bioteknik förädlar havets resurser
16.00 – 17.00 Block 3 – Innovativ sjömat: nya arter, nya produkter
Läs mer om programspår 3 och talare här.

Spår 4
Kustturismens profilbärare – skärgården, maten och människan13.00 – 14.00 Block 1 – Havet och Skärgården
14.30 – 15.30 Block 2 – Maten
16.00 – 17.00 Block 3 – Människan
Läs mer om programspår 4 och talare här.