Donsö-mässan, DSM, är en unik mässa på många sätt. Varje utställare har ett litet bås, lika för alla, med minimal plats för egen utformning. Spar transporter och tid för iordningsställande och återställning. Alla har med sin roll-up, lite broschyrer och förväntningar på det andra som är unikt på DSM, så kallade “speed-meetings” med redare som besöker respektive monter enligt ett fastställt schema. Garanterat bra möten samtidigt som det är väldigt enkelt att själv bidra till spontana möten. På kvällen efter dag ett samlas alla, knappt tvåtusen personer, i ett stort tält nere vid hamnen för banketten där det serveras god mat, vin och fin underhållning, i år med Tommy Körberg. Banketten och spontana eftermöten ger ytterligare tillfällen till bra samtal och affärer.

Årets Donsö Shipping Meet var den största Donsömässan hittills med 2000 besökare, ett hundratal redare och folk från ett trettiotal länder som samlats för att diskutera affärer på ett effektivt sätt.
I SMTF:s samlingsmonter stod FKAB, Gothia Marine och METS som alla var väldigt nöjda med mässan och de speedmeetings man haft med olika redare. SMTF presenterade innovations- och projektmöjligheter via innovationsplattformen SARGASSO för 8 olika rederier och belyste möjligheten att komma i kontakt med nya underleverantörer och projektpartners på detta vis. Flera redare poängterade hur teknikintensiva hav- och landbaserade verksamheter närmar sig varandra ifråga om behov och kompetens i takt med det snabba digitaliserade och automatiserade teknikskiftet. Just detta fokus hade även Wärtsilä i sitt öppningsanförande av mässan. Som årets guldsponsor för DSM presenterade de sin nya satsning på hamnstädernas och deras roll i den tekniska utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

DSM Dag Noll – kompetensförsörjning

En stor nyhet för i år var ”Dag Noll” med inriktning på kompetensförsörjning. Omkring 1900 högstadie- och gymnasieelever var inbjudna att besöka Donsö och gå ombord i ett antal fartyg som redarna förtöjt i Donsö djuphamn i syfte att synliggöra sjöfarten som karriärväg under parollen ”satsa på sjöfart”. Även de utställande teknikföretagen medverkade till viss del under ”Dag Noll” där delar av bankettältet i hamnen hade tagits i anspråk som utställningslokal.

SMTF hoppas att ”Dag Noll” är något som har kommit för att stanna på DSM, vi tror att det är ett bra sätt att skapa ett medvetande och intresse för sjöfartsbranschen och då inte bara arbete ombord utan även alla de tjänster som behövs för att bygga, utrusta och serva ett fartyg. 

Nästa Donsö Shipping Meet äger rum den 7-8 september 2021, välkomna att ställa ut med oss då!