SMTF:s möjligheter att medverka till påverkan inom EU fick en ordentlig skjuts framåt då RISE, Research Institutes of Sweden, nyligen tog plats i den europeiska teknologiska plattformen Waterborne, Waterborne TP. Plattformen fungerar som rådgivande organ till europeiska institutioner inom forskning och utveckling för den breda marina och maritima sektorn. Waterborne består av tre arbetsgrupper: Ships & Shipping, Ports & Logistics and Blue Growth och är en industriellt inriktad teknologisk plattform som har etablerats för att få en kontinuerlig dialog mellan alla intressenter inom området. Inom Waterborne finns sex tematiska grupper: Alternative Fuels, Electrification, Energy Efficiency, Design & Retrofitting, Sectorial Integration,Ports

SMTF representerar RISE i grupperna; Alternative Fuels, Energy Efficiency, Design & Retrofitting och Ports. När det gäller representation i Electrification och Sectorial Integration är det enheten brandsäkertransport som medverkar. Inom RISE samverkar man kring det som sker i de olika grupperna.
Läs mer