Sargasso Innovation Day, hålls varje år där vi fokuserar på innovation och dess ledning som verktyg för att utveckla våra organisationer, tjänster och produkter, tillsammans.

I år hålls eventet online i kölvattnet av Corona, med talare som är experter på öppen innovation, RISE som berättar om certifiering inom innovationsledning och det unika i den maritima näringen ur ett innovationsperspektiv. Sargasso Innovation Day hålls den 7:e december

Registrera dig här.