Ett område som det surras mycket om just nu är vätgas inom sjöfart.

Välkommen på webinar där vi förhoppningsvis rätar ut frågetecken, fredagen 16 april kl 10:00-12:00.

Forskning har påvisat att tekniken har stor potential att utgöra en verklig ”game changer” inom branschen. Vätgasen möjliggöra inte bara framställning av gröna bränslen, möjlighet till energilagring och minskade utsläpp utan knyter även samman sjöfarten med landbaserad infrastruktur och transportslag på ett helt nytt sätt. Dock kvarstår en hel del frågor och hinder innan tekniken kan implementeras i större skala.