Skåne – Blekinge öppnar för ansökningar om stöd. Du som driver projekt inom insatsområde 2, små och medelstora företag, kan söka stöd för ökad budget och förlängd projekttid.
Läs mer