Den 5–6 april besökte en del av SMTF:s team Nor-shipping i Oslo. Det var ett uppvaktat evenemang och det var tydligt att många uppskattade möjligheten att åter få mötas och knyta kontakter i verkliga livet. Ett av SMTF:s syften med att åka till mässan var att få koll på vad som ”trendade” inom det maritima området.  Ett annat syfte var att möta medlemmar och höra hur SMTF kan möta de behov som medlemmarna har och på så sätt bli ännu bättre. Vi har haft öronen på helspänn under dagarna och det vi hört och sett kommer vara en ledstjärna i vårt fortsatta arbete. Nedan följer ett litet axplock från dagarna.

Liselotte Melkersson, Koordinator på SMTF och Sidsel Norvik, Commercial Manager Nor-Shipping.

Svenska Paviljongen på Nor-shipping 2023
Att koordinera den Svenska Paviljongen på viktiga mässor är en del i SMTF:s arbete och den som är medlem i SMTF får deltaga i paviljongen med dess totallösning och förmåner. SMTF har redan nu påbörjat ett samtal och en planering för Svenska Paviljongen 2023 där vi kommer finnas på plats i B-hallen. SMTF:s Liselotte Melkersson, Koordinator, mötte Sidsel Norvik, Commercial Manager Nor-Shipping, för att prata igenom konceptet för 2023.

Ron Wilk från Maritime Blue.

Framtida samarbeten med Washington State
Washington State Department of Commerce fanns på plats och delade monter med en rad nätverk och företag från delstaten Washington. WSD arbetar på uppdrag från staten och drar olika initiativ framåt genom att bygga partnerskap med industrin. Ett av nätverken är Maritime Blue som är en icke vinstdrivande organisation som liknar den svenska handelskammaren. De har likt SMTF ca 100 medlemmar och arbetar med att accelerera utvecklingsprojekt och hitta finansiering. Efter samtal mellan SMTF och Maritime Blue, stod det klart att företagen i delstaten Washington brottas med samma frågeställningar som den svenska maritima näringen när det kommer till omställning och möjligheter till politiska incitament. Parterna har redan nu tankar på framtida samarbeten.

Medlemsbesök
Under dagarna hann SMTF besöka en rad av sina medlemmar och fick höra vad de har för önskemål på vårt framtida arbete.

Mikael Lazlo, Area Sales Manager på Chris-Marine.

Stefan Johnsson, Teknisk chef på FKAB.

Christoffer Nyman, Försäljningschef på FireSeal.

Göran Stenmark, Global Product Manager och Robert Beach, KraftpowerCon.

Ida Verde, Growth Manager på Cetasol. Ett av SMTF:s nyaste medlemmar fanns på plats med både monter och presentation om AI-lösningar.

Peter Bergljung från Saab TransponderTech, en av de färskaste medlemmarna i SMTF. Här i full färd med att presentera projektet Prepare Ships (Prediktorsystem med VDES kommunikation) som de varit delaktiga i.

QTAGGS VD Thomas Lindkvist samtalar med SMTF:s Liselotte Melkersson om kommande presentation på SMTF möter…

Trendspaning
Att fånga upp de största trenderna inom det maritima området, hade krävt en ordentlig insats under alla dagarna. Detta är huvudsamtalen vi snappade upp under våra två dagar:

1. Omställning
Vi står inför en total omställning men utmaningen är att det saknas en färdig teknologi för denna. Vi kommer att se många lösningar och utmaningen här blir vad man ska våga investera i idag.

2. Digitalisering
Detta är huvudtrenden enligt många. Vi behöver kunna samla data och göra analyser som för operationen mer effektiv.

3. Autonomi
Autonomi kräver mindre personal. Det vi ser inom bilindustrin kan vi förvänta oss se inom det maritima framöver.

4. Bränslen
Man pratar om vätgas, biometanol, ammoniak, batterier och biodiesel inför framtiden. Många gånger handlar det om hybridlösningar.

5. Operationsprofiler
Framgent kommer operationsprofilen styra ditt val av drivmedel och ditt teknikval. Vilken typ av infrastruktur som finn runt omkring dig kommer också vara avgörande, ex hamnar.

6. Rapportering av utsläpp
Genom utsläppsrapportering så kommer det på sikt bli tydligt att utsläpp har ett högt pris. Detta hänger ihop med operationsprofilerna.