På vårt informationsmöte den 22 februari presenterades förslaget om ett djupare samarbete mellan SMTF, Svenskt Marintekniskt Forum och RISE, Research Institutes of Sweden.

 

RISE är det nya statliga forskningsinstitutet där SP, Swedish ICT och Innventia gått samman för att skapa en samlad institutssektor med uppdraget att stärka företagens konkurrenskraft och skapa innovationer för ett hållbart samhälle.

Då det finns en uttalad ambition att synliggöra och bygga på de redan etablerade maritima kompetenserna inom de samlade forskningsinstituten  så har man från RISE sida föreslagit SMTF att addera till detta genom att tas upp i RISE.

Samtidigt har SMTF under en tid aktivt letat efter en samarbetsorganisation för att kunna växla upp och fortsätta expandera vårt arbete med fler medlemmar och utvecklingsprojekt. Timingen kunde inte ha varit bättre! Med RISE i ryggen får vi avsevärt bättre möjligheter att stötta våra medlemmar och utveckla vår verksamhet.

För att sammanslagningen ska bli verklighet måste våra medlemmar rösta igenom förslaget på vårens kommande årsmöte. Vi kommer även kalla till ett extra årsmöte då stadgarna stipulerar detta inför en avveckling av föreningen. I kombination med de kontaktytor och resurser som RISE tillför kommer vår verksamhet i all väsentlighet att fortsätta på samma vis som tidigare med samma namn, hemsida och medlemsfokus. All personal kommer erbjudas anställning på RISE. Skillnaden är att vår styrelse kommer bli en styrgrupp och att våra medlemmar blir medlemmar i ett nätverk och inte i en förening samt att RISE blir juridisk person för SMTF. Kostnaderna för ett medlemskap blir detsamma och kommer ännu tydligare än tidigare vara öronmärkta för medlemsbaserade aktiviteter.

Våra finansiärer Västra Götalandsregionen och Region Skåne kommer fortsatt att finansiera verksamheten och är även de väldigt positiva till vilka möjligheter detta öppnar upp för SMTF.

Inbjudan till årsmöte 9 maj och extrainsatt årsmöte 6 april kommer inom kort men boka gärna in datumen. Hoppas att vi ses då!

/SMTF