Den 22 november besökte SMTF ZMART, en årlig arbetsmarknadsdag/automations- och mekatronikmässa som anordnas av Chalmers. Tillsammans med FederalMogul, TTS och SSPA fanns vi på plats för att marknadsföra den marintekniska industrin bland studenterna.

Årets utställare representerade ett brett spektrum av den kompetens som industrin behöver, bland annat CNC-operatörer, el- och hydraulikdesigners och skeppsbyggare. Som ett resultat av ZMART 2018 planerar vi att följa upp besöket med en temakväll på Chalmers om den maritima industrin, där vi erbjuder studenter som är nyfikna på vår bransch att lära sig mer. Medlemsföretag som är intresserade av att delta redan nu får gärna kontakta Eva Errestad, processledare SMTF, som kommenterade initiativet så här:

– Vi uppmuntrar alla företag som kan, att delta vid denna planerade temakväll för att visa på bredden inom marinteknik, något som förhoppningsvis kan leda till att fler studenter väljer att satsa på en sektor som skriker efter ny kompetens.

SMTF har kompetensfrågor och rekrytering som fokusområde under 2018-2019, kontakta Fredrik.vonElern@ri.se för mer information.