Årets medlemsstämma inleddes med en rundvandring i RISE brandlabb. Vi fick där se både stora och små testbäddar och labb som används för att undersöka exempelvis flamtemperaturer och brandresistens. Efter rundvandringen presenterade Maria Hjohlman, Gruppchef på RISE Fire Research Dynamics, ”LASH Fire” – ett stort EU-projekt som man själva koordinerar med inriktning på bränder på Ro-Ro fartyg.

Mikael Hägg, Head of Maritime operations på RISE, presenterade sedan “RISE Maritimt”, ett internt samarbetsområde hos RISE som ska främja forskningsinstitutets gemensamma arbete inom de områden som anknyter till marin/maritim näring.

Efter lunch presenterades bland annat SMTFs förslag till verksamhetsberättelsen för 2018, något som också godkändes. Som en del av presentationen av verksamhetsplanen för 2019, föreslog SMTFs personalgrupp CELESTE-programmet och SARGASSO-processen, två delar som vi under 2019 planerar flera aktiviteter inom, vilka du hittar i vårt kalendarium under året.

Stämman antog dessutom valberedningens förslag till ny styrgrupp där nyinvalda blev Susanne Milenkowski, Region Skåne, Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund samt Kristian Berg från Scan Unit. Styrgruppens ordförande åtog sig även att i samarbete med valberedningens ledamot hitta två nya medarbetare till valberedningen.

Medlemsstämman 2019 avslutades med en presentation av RISE Forsknings- och Utvecklingschef
Erland Johnson som berättade om forskningsinstitutets mekaniklabb och de tjänster som labbet kan erbjuda. 

Presentationer från dagen:

RISE Maritimt

RISE Mekanik

LASH Fire

Medlemsstämma 2019