Alla Sveriges hamnar skall vara klimatneutrala 2030 och erbjuda sömlös mobilitet över alla transportslag samtidigt som deras roll är att vara en viktig motor i regioners och städers utveckling. Utveckling av hållbara hamnar är centralt för grön omställning och grön tillväxt där hamnen blir en del av det resilienta transportsystemet.

Avsätt onsdagen 4 november kl 09:00-11:00 för viktiga pusselbitar i lösningen för nya samarbeten, lokala energisystem samt smart integration inom hamnen och mot det övergripande energisystemet för att skapa resiliens.

Läs gärna mer i debattartikeln här