HACK the Crisis

HACK the Crisis

The new COVID-19 virus is testing our country, our society and us as citizens. Everything normal about our daily lives has been put on hold. Life, health, and jobs are threatened. In this critical moment, our task is to work together as a nation to solve one of the...
Webinarier för handlingskraft i turbulenta tider

Webinarier för handlingskraft i turbulenta tider

Välkommen till fyra snabbinsatta digitala seminarier som ger dig kunskap och vägledning att arbeta konstruktivt i omställningstider. I samarbete med IUC Syd bjuder SMTF in till fyra digitala seminarier (webinarier) kring hur man bäst hanterar en kris och...
Konferens om segelassisterade fartyg på Chalmers

Konferens om segelassisterade fartyg på Chalmers

På grund av rese- och mötesrestriktioner med anledning av coronaviruset, har den internationella styrkommittéen för INNOV’SAIL 2020 beslutat att hålla konferensen digitalt. Detta kommer ske som planerat 15-17 JUNI 2020. Mer information kring eventet kommer snart!...
Näringslivsägt kompetenscentra

Näringslivsägt kompetenscentra

I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola genomför SMTF en uppföljning av kompetensförsörjningsstudien för Lighthouse, en förstudie om ett Näringslivsägt kompetenscentra för sjöfarts- och marinteknisknäring. Tillsammans med Chalmers bjuder vi in till en workshop den ...
Medlemsstämma 2020

Medlemsstämma 2020

Den 10:e mars arrangeras SMTFs medlemsstämma hos SSPA i Göteborg. Vi kommer att träffas mellan 13:00-17:00 och handlingar inför stämman kommer finnas tillgängliga för medlemmar från och med 25 februari. Du hittar handlingarna inför stämman här (lösenord krävs) Har du...
Frukostmöte hos Emerson

Frukostmöte hos Emerson

Följ med oss när vi 19 februari besöker vår medlem Emerson i Mölnlycke! Förutom en företagspresentation får vi en mer detaljerad bild av deras produkter för nivåmätning i tankar med hjälp av radar samt en rundvandring i fabriken. Emerson marknadsför marina lösningar...