Konferens om segelassisterade fartyg på Chalmers

Konferens om segelassisterade fartyg på Chalmers

Efter ett uppehåll på 100 år är segel på väg tillbaka inom den kommersiella sjöfarten. Allt fler rederier är intresserade av att använda vindkraft för att reducera bränsleförbrukning och miljöfarliga utsläpp. Många olika projekt är på gång världen över och...
Näringslivsägt kompetenscentra

Näringslivsägt kompetenscentra

I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola genomför SMTF en uppföljning av kompetensförsörjningsstudien för Lighthouse, en förstudie om ett Näringslivsägt kompetenscentra för sjöfarts- och marinteknisknäring. Tillsammans med Chalmers bjuder vi nu in till en workshop...
Medlemsstämma 2020

Medlemsstämma 2020

Den 10:e mars arrangeras SMTFs medlemsstämma hos SSPA i Göteborg. Vi kommer att träffas mellan 13:00-17:00 och handlingar inför stämman kommer finnas tillgängliga för medlemmar från och med 25 februari. Du hittar handlingarna inför stämman här (lösenord krävs) Har du...
Frukostmöte hos Emerson

Frukostmöte hos Emerson

Följ med oss när vi 19 februari besöker vår medlem Emerson i Mölnlycke! Förutom en företagspresentation får vi en mer detaljerad bild av deras produkter för nivåmätning i tankar med hjälp av radar samt en rundvandring i fabriken. Emerson marknadsför marina lösningar...