Webinarium onsdag 25 november kl 09:00-10:00 där Fredrik von Elern, SMTF och Christopher Anderberg, Chalmers presenterar studien De Maritima Näringarnas Kompetenscenter.

2017 korsades Christopher och Fredriks vägar och intresset för utmaningarna med kompetensförsörjning inom de maritima näringarna visade sig vara en gemensam nämnare.

Tillsammans har Chritopher och Fredrik skrivit studien ”Kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen” för Lighthouse. En av rekommendationerna i Lighthouse studien var att utreda förutsättningarna för ett Näringsägt kompetenscenter för maritim näring”. 2019 beviljade Västra Götalands Regionen pengar till en förstudie på ämnet.  

I detta webinarium presenterar Christopher och Fredrik resultatet av förstudien.