Sveriges Skeppsmäklareförening bjuder in till kurs i Allt om grunderna i torrlastbefraktning – under två fullspäckade dagar 17-18 februari 2021

Denna kurs kan dels ses som en grundkurs för dig som lära dig och kanske även jobba med befraktning.

MEN DEN ÄR ÄVEN FÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG GRUNDERNA I ALLT SOM RÖR SJÖFARTEN!

Kursen riktar sig primärt till anställda på alla slags skeppsmäklerier, det vill säga till alla som vill veta mer om sjöfartens blodomlopp – befraktning men den här kursen kan vara den som behövs för att få insikter om sjöfartens själva grundförutsättningar.

Anmälan direkt här, eller via länken i dokumentet.

Antalet är dock begränsat till 25 personer och genomförs självklart efter Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer.

Vilka vänder sig kursen till?

  • Alla som kommer i kontakt med befraktning på skeppsmäkleri eller rederi.
  • Den som arbetar inom industri eller handel och köper in sjötransporter.
  • Andra sjöfartsanställda som vill bredda sina sjöfartskunskaper.
  • Även andra som vill förkovra sig i sjöfartens villkor, oavsett om man jobbar på Sjöfartsverket, Tullverket, Trafikverket, Transportstyrelsen eller Kustbevakningen!

Kursen bygger på en blandning av undervisning och problemlösning i grupp.

Anmälan direkt här, eller via länken i dokumentet.

Den bifogade filen ger kursinformation, inte bara anmälanstalong.

2021 kursinbjudan befraktning – med länk