I nyhetsbrevet för februari berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om att SMTF satsar på ett nytt arbetsområde för 2022 – omvärldsbevakning. Han berättar även att Skolverket har startat ett råd för riksrekryterande utbildningarSist men inte minst får vi träffa Therese Mattsson från kustbevakningen om behovet av att skapa balans mellan grön omställning och säker framdrift.

Läs nyhetsbrevet här.