Jesper Högelström Wallenius och Jörgen Karlsson från ABB Marine.

Kommunikation och effektiv informationsdelning mellan hav och land är av stor vikt i den maritima branschen. Att kunna optimera rutter är på allas läppar och Wallenius som ship manager och ABB som systemleverantör har tillsammans en unik bred kompetens och kunde snabbt se fördelarna och affärsmöjligheterna med att gå samman kring frågan då de båda hade samma vision kring digitaliseringens möjligheter.

Nytt beslutssystem ser dagens ljus
Under dagarna på Donsö presenterade företagen sin nya tjänst Oversea som erbjuder ”Fleet Support Center as a service”, inkluderandes både ett digitalt beslutsstödsystem samt för de som önskar stöd från specialister i ett support-center iland.  Tjänsten syftar till att bidra till effektivare och säkrare fartygsoperationer och inkluderar ett brett beslutstöd inom environmental, technical och voyage performance.

– Med Oversea kan man identifiera trender och avvikelser i fartygets operationella prestanda och blir presenterad med olika förbättringsåtgärder. Är till exempel ett skrov beväxt, har en maskin högt slitage eller kan en rutt förbättras ytterligare så kommer det fångas upp. Tjänsten fokuserar på att både identifiera samt inte minst att genomföra relevanta förbättringar, då Oversea som system har en process-orienterad design för att säkerställa att identifierade förbättringsåtgärder både godkänns och sedan verkligen genomförs, säger Jesper Lögdström från Wallenius.

Det som är unikt med Wallenius och ABB:s optimeringssystem och supporttjänst är att det är en centraliserad lösning som kan nyttjas på en rad olika sätt av redare, operatörer och managers

– Oftast levererar man ett system till en operatör och sen är det upp till operatören att dra slutsatser medan Oversea är en service. Man prenumererar på tjänsten Oversea, på den servicenivå man önskar och får då informationen serverad från vårt center kring de åtgärder man behöver ta för att optimera, säger Jörgen Karlsson från ABB Marine.