Den 19 februari besökte vi EMERSON i Mölnlycke. Nya bekantskaper träffades över en frukostbuffé och det tog inte lång tid innan det minglades glatt och otvunget.

Efter frukosten presenterade Martin Schmidt, försäljningsansvarig på Emerson, den verksamhet och de produkter/tjänster som Emerson erbjuder. För den marina sektorn är kanske företagsnamnet Rosemount Tank Radar AB mer bekant men man ingår numera i Emerson. Detta innebar för besöket att deltagarna också fick en övergipande presentation om nivåmätning med radar.

Inom ramen för Celeste-programmet presenterades sedan RISE/SMTFs aktiviter av Janne Rydh. Efter detta följde en rundvandring i ”Interactive Plant Environment” och en rundtur i fabriken. Bland annat fick vi se hur EMERSON monterar radar för nivåmätningar och även deras testbäddar. De är specialiserade på:

  • Integrerad styrning och presentation
  • Presentation av aktuell last och tankmätning
  • Styrning av ventilsystem
  • Bränslehanteringssystem

Det var intressant att se hela kedjan från ax till limpa, vilket tillsammans med deltagarnas många frågor gjorde besöket till en succé. Detta blev än tydligare eftersom vi drog över tiden för besöket.

Vi från SMTF vill passa på att tacka EMERSON med personal för ett högintressant besök och en väldigt trevlig förmiddag.