I januari fick SMTF frågan om vi ville medverka på KLARA teoretiska gymnasiums Framtidsdag som syftar till att ge elever information om olika yrken och vägarna till dessa.

Vi tackade självklart ja till att medverka och få chansen att berätta om möjligheterna inom den marintekniska näringen. Under rubriken ”Svensk Miljöteknik på de sju haven” blev detta ett inslag i arbetet med kompetensförsörjning och att synliggöra den marintekniska branschen bland ungdomar.

Rubriken kring de sju haven fångade uppenbart ett intresse bland flera elever från årskurs ett och två, där majoriteten av deltagarna dessutom var tjejer.

Eleverna fick höra om svensk varvshistoria samt vad som tillverkas på svenska varv i dag. Vidare berättade vi om svensk fartygsdesign samt modern svensk miljöteknik och dess framgångar avseende energieffektivisering och reducerad miljöpåverkan från moderna fartyg.

Ett viktigt budskap att framföra till eleverna var att branschen är väldigt bred och att det finns många utmaningar och möjligheter både idag och i framtiden.

SMTF tackar KLARA teoretiska gymnasium för möjligheten att få berätta om näringen.