Projektet Change Antfouling söker testpiloter för utvärdering av metoden borsttvätt. Testerna kommer att utföras under 2015 vid BoatWashers båttvättar i Fisksätra/Saltsjöbaden och Västervik. De behöver nå dig nu innan sjösättning. Din insats bidrar till objektiv utvärdering och dokumentering av metoden borsttvätt, som ett giftfritt alternativ till bottenmålning. Läs mer om testet här.