Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av olika material till Hybridlösningar – ett LIGHTer initiativ

Projektet är finansierat av VINNOVA och ingår i en storsatsning som VINNOVA gör som kallas Utmaningsdriven innovation.

Projektledare: Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST
Kontaktuppgifter: E-post: stefan.gustafsson-ledell(at)swerea.se; Tel: 036-301204A

Projektidén bygger på att på ett effektivt sätt skapa lättviktsinnovationer och förutsättningar för dessa i Sverige genom att;

  • Utveckla starka och kostnadseffektiva fogar mellan metall och komposit
  •  Utveckla människors kompetens och kompetensstruktur runt lättviktskonstruktion inkluderande hybridfogar för att möjliggöra produktutveckling och produktion i stor skala i Sverige
  • Utveckla nödvändig leverantörsstruktur i Sverige för att säkra tillgång vid produktutveckling och möjliggöra en svensk leverantörsbas (fortgår i en tänkt Projektform C)
  • Effektivisera teknikframtagning genom multidisciplinärt samarbete mellan flera industrisektorer, leverantörsnivåer och universitet/industriforskningsinstitut.

Projektpartners

Swerea (Projektägare)
Kungliga Tekniska Högskolan
Luleå Tekniska Universitet
Innovatum Teknikpark
Comprasers Ekonomiska förening
Svenskt Marintekniskt Forum
AB Volvo
GKN Aerospace
Volvo Cars
Scania
Kockums
Dockstavarvet
Sapa Profiler
Diab
Lamera
Semcon