Hanna Hvarfvén, Control system & Electrical Integration Manager, Berg Propulsion

Marinteknik, en spännande bransch under stark utveckling – för alla!

Hur är det att som kvinna ge sig in i en bransch som den marintekniska som sedan länge varit dominerad av män? Behöver man vara duktigare än sina manliga kollegor, ha vässade armbågar eller är allt bara förutfattade meningar som idag ligger bakom oss? SMTF möter Hanna Hvarfvén, Control system & Electical integration ManagerBerg Propulsion. Hanna vill tipsa alla, både män och kvinnor att titta närmare på en spännande bransch som står inför stor förändring och utveckling inom en snar framtid.

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: Berg Propulsion


Berg Propulsion
ligger vackert beläget på Hönö i Göteborgs skärgård med havet precis utanför fönstret. Företaget startades 1912 som ett varv och gick sedan över till att bli en propellertillverkare som levererar lösningar till allt från fiskebåtar till stora lastfartyg. Idag är företaget en komplett systemleverantör av propellrar, smarta styrsystem och hybridlösningar.

– Vi har verkligen gjort en spännande och lärorik resa från att vara ett litet privatägt bolag med stort fokus på flexibilitet och innovation till att bli en del av Caterpillar, en stor amerikansk koncern med mycket fokus på kvalitet, säkerhet och processer. Sedan ett år tillbaka är vi åter Berg Propulsion, vilket innebär att vi tagit med oss det bästa från två världar, säger Hanna Hvarfvén, Control system & Electrical integration Manager på företaget.

En tidig dragning till det marina
Hannas marina karriär startade 2008 med ett examensarbete inom LEAN manufacturingBerg Propulsion. Hon läste då Automation och mekatronikChalmers med en master inom Organisation och produktutveckling och blev erbjuden en tjänst på företaget.

– Jag har alltid älskat hav och båtar och segling har varit en passion så att jag drogs till det marina var kanske inte så konstigt. Jag insåg ganska tidigt under examensarbetet att det fanns en enorm utvecklingspotential i hela branschen. Jämför vi med bilindustrin ligger den marina branschen efter i utvecklingen, men här kommer det garanterat att hända mycket kommande år, säger Hanna.

Under sina 13 år i företaget har Hanna haft en rad olika tjänster där hon bland annat arbetat med kvalitet och organisationsutveckling, projektledning för såväl produktutveckling som organisationsutvecklingsprojet samt haft en chefsroll för ett globalt designteam.

I februari 2021 fick hon sin nuvarande roll som chef på företagets avdelning för kontrollsystem och elektrisk integration (Control system & Electrical Integration). I korthet handlar det om att utveckla och orderanpassa hårdvara och mjukvara för de styrsystem som företaget tar fram.

– Stort fokus kommer också att ligga på utvecklingen av systemlösningar och el-integration där företaget har som ambition att växa mycket under kommande år, berättar Hanna.

En mansdominerad värld
Att det är en mansdominerad värld är inget att sticka under stol med.  Visst finns det företag där detta behöver arbetas mycket mer aktivt med men Hanna upplever det inte som något stort problem på Berg Propulsion.

– Jag upplever att jag blir uppskattad för den jag är och det jag bidrar med. Jag tycker att mångfald är viktigt då det leder till dynamik, innovation och kreativitet och min uppfattning är att företaget också insett vikten av detta och att man arbetar aktivt med frågan. Vi har under min tid här haft många kvinnor på ledande positioner i företaget, så kvinnliga förebilder har det funnits gott om, säger Hanna.

Även om branschen ändå är starkt mansdominerad tror Hanna att detta kommer att förändras. Inte minst när man tittar på statistiken där ungefär en tredjedel av alla som tar en civilingenjörsexamen idag är kvinnor. I takt med att tekniska utbildningar fylls upp av kvinnliga studerande så kommer även de tekniska yrkena att följa efter, tror Hanna.

– Sedan finns det idag även bra nätverk för kvinnor i den marina branschen vilket är viktigt då det inte ges samma förutsättningar till kvinnliga kollegor i alla företag. Jag är exempelvis med i WISTA- Women’s International Shipping & Trading Association som är en ideell organisation som skapar nätverk och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan olika verksamhetsområden, förklarar Hanna.


Satsa på det marintekniska, kvinna som man
Att fler kvinnor går mot tekniska områden tycker Hanna är väldigt roligt. Men hon vill understryka att det är en bransch att satsa på för alla, då den går en spännande framtid till mötes. Efter att ha haft en rad tuffa år med få nybyggnationer av fartyg börjar branschen se en uppgång igen. Samtidigt ställs det många nya krav på fartyg och redare idag som hela branschen behöver förhålla sig till. Hållbarhet är ett ord som kommer att genomsyra även den marina industrin framöver.

– Det finns väldigt många nya regleringar som har eller är på väg att träda i kraft som syftar till att halvera utsläppen fram till år 2050. Det kräver ny teknologi, alternativa bränslen såsom LNG (flytande naturgas) och metanol men även utveckling av batterier och hybridlösningar för att få ner utsläppen, säger Hanna.

Berg Propulsion har redan tagit sig an utmaningen och ser att de kan göra stor skillnad för bränsleförbrukning både genom optimering av propeller- och skrovinterface, den hydrodynamiska designen men också i hur styrsystemet optimeras, det vill säga hur man styr och reglerar motor och propeller.

– Vi ser också ett behov av utveckling när det kommer till uppkopplade fartyg där man kan monitorera hur fartyget opererar, hur bränsleeffektivt det är men även hur utrustningen ombord mår. Lösningar som gör att vi tidigt kan se om viss utrustning behöver underhållas, vilket gör att man tidigt kan planera för dockning eller annat servicearbete, säger Hanna.

Det finns även många trender inom branschen som pekar mot remote support, det vill säga möjligheten att koppla upp sig på ett fartyg som befinner sig på andra sidan jorden och på så sätt ge den service och support som efterfrågas.

Summa sumarum: Den marina branschen kommer att vara väldigt spännande att befinna sig i under kommande år!

Internationella möjligheter
Det marina området erbjuder stora möjligheter till en internationell karriär. Många stora marina hubbar hittar man i Asien och USA och även Berg Propulsion har under flera år haft en del av sin produktion i Singapore för att vara nära den marknaden.

– Nu har vi flyttat hem all produktion till Sverige där vi expanderar vi vår verksamhet. Genom detta kan vi vara mer flexibela för att hantera svängningar på marknaden. Vi ser dessutom en stor fördel i att ha produktionen här eftersom hela utvecklingsavdelningen sitter i Sverige, så all produktion blir framgent placerad på våra tre anläggningar på Hönö och Öckerö. Vi ser så klart vikten att vara nära våra kunder så vi fortfarande kvar våra service och försäljningskontor i Singapore, Dubai och Kina.  Därtill har vi ungefär femton återförsäljare runt om i världen, avslutar Hanna.

Fem tips till dig som vill satsa på en karriär inom det marina området:

1. Det är en spännande bransch!
Tillbaka till att det kommer vara en väldigt spännande bransch och område kommande år där det kommer hända ofantligt mycket inom elektrifiering, hybrid och batteridrift. Många tekniska lösningar kommer växa fram och hållbarhet, digitalisering och automation kommer bli allt viktigare.

2. Utbildning
Lås dig inte vid att du inte läst sjöfart eller en marinteknisk utbildning på universitet. Eftersom det idag är hela systemlösningar som man utvecklar så finns det många olika områden att arbeta med!

3. Våga ta för dig
Särskilt som kvinna i en mansdominerad bransch. Det finns inget behov av att armbåga sig fram utan bara ta det utrymme du förtjänar och våga stå upp för vad du tycker.

4. Våga testa
Detta gäller alla yrken och områden.  Det är ingenting som är ogjort utan man lär sig alltid någonting på vägen och det finns ingenting som säger att man inte kan byta karriär och bransch om man inser att man vill det.

5. Skräms inte av att det är en mansdominerad bransch
Det finns idag en stor medvetenhet om vikten av diversifiering och jag är övertygad om att det snart kommer bli mer jämställt, men det krävs då också att fler kvinnor söker sig till branschen.

Att det som kvinna ska gå att kombinera en framgångsrik karriär med familjeliv ska vara en självklarhet och det har aldrig varit några problem hos oss. Jag ser just nu själv fram emot att gå på föräldraledighet, vilket blir ett nytt och spännande kapitel i mitt liv.

Fakta om Berg Propulsion

Berg Propulsion har ca 200 anställda varav ca 150 sitter i Sverige på Hönö och Öckerö i Göteborgs norra skärgård.  Företaget startades 1912 som ett varv och gick sedan över till att bli en propellertillverkare. Idag är företaget en komplett systemleverantör av propellrar, smarta styrsystem och hybridlösningar.