Ethan Faghani, Cetasol:

”Den maritima transformationen ska accelereras med hjälp av AI”

När vi rör oss mot en grön och hållbar förändring inom det maritima området räcker det inte med att förstå sig på tekniken. En hållbar sjöfart handlar om att på djupet förstå själva verksamheten ombord och hur energiförbrukningen varierar över tid. Vi möter Ethan Faghani, VD för Cetasol AB som berättar om hur digitalisering och AI kan hjälpa oss mot en hållbar framtid. Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: Cetasol AB
Vi lever idag i ett digitalt samhälle. Bilder och filmer finns på våra telefoner och i affärsvärlden automatiseras olika processer som aldrig förr. I digitaliseringens fotspår följer ett större begrepp; digital transformation, som handlar om hur man använder digitaliseringen på bästa sätt. Digitaliseringen kan förändra människors beteende vilket i sin tur kan kasta om en hel bransch, till exempel tv-tittande där det idag kan tittas på via både mobil och Ipad. Inom den maritima sektorn brottas många med omställningsfrågor och vad som står klart är att digitalisering och AI kommer spela en avgörande roll. Det är således viktigt att hänga med på spelplanen, för digital transformation är en boll i rullning som inte kommer stanna. Det handlar om att elektrifiera verksamheten När det kommer till den gröna omställningen av det maritima området behöver digitaliseringen utnyttjas och integreras. SMTF träffar Ethan Fagahni, VD för det nystartade företaget Cetasol AB som fokuserar på digitalisering av fartyg. Han anser att digitaliseringen radikalt kan accelerera vägen mot hållbar framdrift.

– Många tror att hållbarhet endast handlar om att elektrifiera maskiner, vi elektrifierar hela operationen och inte enbart maskinen. Om du vill bli hållbar behöver du förstå din operation och den energiförbrukning du har samt hur den varierar över tid, säger Ethan Faghani på Cetasol AB.

Burö: Färja med Cetasols system, iHelm installerat.
Cetasol AB – Tjänster för hållbar sjöfart 2019 startade Volvo i gång ett projekt som syftade till att se över hur man kunde reducera koldioxidutsläpp genom att bättre förstå sig på operationen. Som en följd av att arbeta fram en så kallad operationsprofil gick det att få en förståelse för hur man skulle gå till väga för att bli bättre på hållbarhetsarbetet.

– Vår slutsats i detta arbete blev att vi genast kunde spara 2,5% i bränsleförbrukning om vi endast fokuserade på drivlinor. Om vi däremot fokuserade på själva operationen och den mänskliga faktorn kunde vi se en minskning i bränsleförbrukningen på 25%, säger Ethan.

Detta var starten på en ny resa och genom att undersöka fluktuationen i bränsleförbrukning på ett testobjekt, märkte man en variation på 60% i förbrukningen per dag. Fokus blev nu att reducera denna variationsvariabel och på så sätt minska bränsleförbrukningen och utsläpp.

Vårt arbete resulterade i att vi tog fram ett ”proof of concept” som handlade om att förstå fartygets körsätt och sedan ge förslag till besättningen hur de kan optimera körningen. Det handlar om optimering av farten för att nå fram i önskad tid samt att förstå rutten, säger Ethan.

År 2021 skapades Cetasol AB med inriktning på elektrifiering av det maritima området, där Volvo Penta är en av delägarna.
Cetasol på Nor-shipping, Oslo 2022. Clara (Business development associate), Ethan (CEO and Founding partner), Veronica (Marketing associate) och Ida (Growth manager). 
En långsam bransch som saknar en gemensam standard Att jobba med bränsleoptimering på detta sätt är inte någon ny företeelse.  Startsträckan för den maritima branschen har dock visats sig vara lång och många ser inte fördelarna än, vilket gör att utbildning är av stor vikt.

– Ett annan utmaning är en avsaknad av gemensamma standarder när det kommer till hållbarhetsaspekter. Medan bilbranschen har haft standarder i 40 år så ligger den maritima branschen väldigt långt efter då det inte prioriterats. Tidslinjen för beslut är mycket lång för internationella beslutsfattare såsom International Maritime Organisation IMO och nationellt, säger Ethan.

Det som först behöver ske enligt Ethan är att öka medvetenheten på olika plan, framför allt inom olika regeringsorgan.

– Den maritima sektorn väntar på en stabil lösning och detta är ju inte rymdteknik. Med lite vilja skulle vi kunna förändra mycket på bara ett år. Vill man ha förändring så behöver strukturer ändras och med gemensamma standarder kommer allt rulla på fort, säger Ethan.

Sverige är möjligheternas land När det kommer till digitaliseringens möjligheter så ser Ethan inga gränser. Sverige ligger långt fram på kartan i jämförelse med många andra länder och med en god infrastruktur i botten blir steget inte lika långt.

– Är det någonstans vi kan få en hållbar sjöfart så är det här i Sverige och Skandinavien. Förutom infrastrukturen så finns mycket teknologi redan utvecklad i andra sektorer som lätt skulle kunna appliceras på den maritima. Exempel på detta är utvecklingar för bilindustrin som överförts så som elektiska drivlinor, anslutningar och automatiseringar. Tänk vilka möjligheter för utveckling för våra teknikföretag om de kan starta och testa här och sedan erbjuda tjänsterna internationellt, säger Ethan.

Cetasols “black box”, instrumentbräda med mjukvaran iHelm och vindsensor.
iHelm bidrar till en energisnål navigering Cetasol har utvecklat en mjukvara, iHelm, som möjliggör automatiserade analyser. iHelm är en digital analysplattform för energioptimering som förstår operationen med hjälp av AI och genom att samla data med hjälp av en rad sensorer. Resultatet återkopplas till användaren med ”actionable insight”, rakt översatt ”handlingskraftig insikt”. Detta gör att man når olika KPIer för hållbarhet.

– I praktiken ger vår lösning operatören vägledning i realtid, helt automatiskt. Håller man den operationsprofil för hållbar framdrift som vårt gränssnitt presenterar och föreslår, kan man spara upp till 25% i koldioxidutsläpp, säger Ethan.

Cetasols lösning är applicerbar på fartyg som de är idag, oavsett om det drivs av diesel eller el. Den dag en kund som tidigare haft diesel bestämmer sig för att elektrifiera, hjälper företaget gärna till i processen, exempelvis när det kommer till att optimera kapaciteten av batteriet.

– Baserat på den data vi har kan vi enkelt hjälpa dem i övergången. Vi kan också bidra med support kring vilken lösning de bör satsa på baserat på denna data. Det är viktigt att tänka på att marknaden vill sälja det de HAR. Vi kan hjälpa dem med det de BEHÖVER och vara helt oberoende. Detta stöd vill vi även vi även ge till arkitekter för att välja rätt löningar, säger Ethan.

Så vitt företaget vet finns det idag inte en liknande lösning på marknaden som motsvarar iHelm. Det finns lösningar som är anpassade för stora fartyg och det finns lösningar som fungerar för små till medelstora fartyg, men då är det endast en visuell lösning. Där ligger iHelm i framkant då det är en bred lösning som fungerar över flera segment.

– Eftersom vår lösning är en mjukvara som förbättras över tid så behöver den inte bytas ut om teknologin förändras vilket är ekonomiskt hållbart. En annan anmärkningsvärd sak är att de flesta system på marknaden är 20 år gamla och har inte utvecklats i takt med att andra segment har gjort det. Det visar återigen att det i den maritima sektorn sker utvecklingar säger Ethan.

Vill växa internationellt iHelm har idag introducerats till en begränsad marknad men planen är att växa sig större. Lösningen används på passagerarfärjor, taxibåtar, lotsbåtar och större fartyg och kunderna finns idag i Sverige, Norge, Danmark, England, Nederländerna, Estland och USA.

– Vår plan var att börja i Göteborg och därifrån växa utåt, men intresset kom samtidigt från annat håll och andra länder. Offshoresegmentet ligger i framkant bland våra kunder, främst vindkraft och CTV. Det visar vilken bredd iHelm har och det faktum att den fungerar både på olika sorters båtar men även i olika länder, säger Ethan.

Fakta, Ethan Faghani Ethan kommer från Canada där han jobbade för Cummings-Westport som teamledare på deras innovationslaboratorium. Hans fokus där var mekatronik och CO2 reduktion samt realtidskontroll av drivlinor. Ethan har tidigare ägt företag i Canada och arbetade då mot olika områden, där inkluderat aero-space. Ethan har en utbildning inom mekatronik och en PHD från UBC. 2015 började han jobba som chefsingenjör på Volvo Penta med fokus AI och automation. När det naturligt skedde ett skifte från vägtransporter mot maritima transporter ledde det till skapandet av det fristående företaget Cetasol AB.