Tisdag den 3 mars kl.10.oo-12.oo i Norway House, Bryssel kommer vi i egenskap av CNSS-IDI hålla i ett seminarium med fokus på beräkning och modellering av luftemissioner från fartyg. Port of Antwerp och Helmholtz Institute kommer presentera två olika verktyg framtagna för att industrin så väl som beslutsfattare inom den maritima sektorn ska utrustas med bättre underlag om luftemissionernas spridning och volym.

För mer information klicka här.