Gods på sjövägen – vad händer?

– en digital resultatkonferens inom ramen för uppdraget Nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart

Välkomna att ta del av arbetet för att få mer gods på sjöfart.

Arbetet är en del av regeringens godsstrategi. Vid konferensen kommer vi lyfta fram goda exempel från hela Sverige på saker som görs av rederier, hamnar med flera. Trafikverket kommer också ihop med de andra myndigheter som deltar att redovisa vad som händer med de 62 åtgärder som föreslagits i Handlingsplanen för inrikes och närsjöfart. Vi kommer också titta framåt för att se hur vi tillsammans kan utveckla sjöfarten ytterligare.

På konferensen kommer vi utöver sjöfartsaktörerna få lyssna på Infrastrukturminister Tomas Eneroth som berättar om regeringens prioriteringar för gods och då särskilt sjöfart. Lena Erixon, generaldirektör vid Trafikverket kommer också ge sin syn på uppdraget och sjöfartens möjligheter.

För mer information, program och anmälan klicka här.