Under föreningsstämman kommer omröstning ske kring upplösning av föreningen. Detta sedan SMTF:s medlemmar på en extra föreningsstämma den 6 april röstade för en överlåtelse av verksamheten till RISE (Research Institutes of Sweden) samt röstade för en upplösning av föreningen.

Har man inte möjlighet att närvara personligen på den ordinarie föreningsstämman finns möjligheten att ge en fullmakt till en annan person t ex. en annan medlem eller till en anställd på SMTF.
SMTF tillämpar ställningsfullmakt för medlemmarna.

Agenda

12.00                  Lunch på Comfort Hotel

13.00                  Föreningsstämman börjar. SMTF presenterar verksamhetsberättelsen för 2016.

13.45                  RISE berättar om vilka de är och hur de ska lyfta SMTF till en ny nivå i och med överlåtelsen.

14.30                  SMTF:s föreningsstämma.

15.00                  Avslut och tack för idag!

 

Plats:

Comfort Hotel Göteborg, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg

Parkering:

Närmsta parkeringshus finns på Ekelundsgatan 5.

Anmälan görs via mail till info@smtf.se senast 1 maj om man önskar delta på lunchen och senast 8 maj om man endast planerar komma till föreningsstämman.

Handlingar till föreningsstämman:

Agenda

Budget 2017

Verksamhetsplan 2017

Protokoll extra föreningsstämma

Verksamhetsbeskrivning 2016

Proposition upplösning av föreningen

Valberedningens förslag till styrelse

Årsredovisning 2016

 

Hjärtligt välkommen!