Att odla fisk i bassänger på land med cirkulerande vattensystem ställer höga krav på systemkomponenter och driftsäkerhet. Flera fiskeodlare kommer vara närvarande denna morgon och vi hoppas på intressanta diskussioner om hur man löser utmaningar kopplade till automatiserad sortering av beståndet, uppvärmning av tankar (varmvatten RAS), övervakning för att mäta fiskebeståndet i vattnet mm.

Ekofisk kommer presentera sin verksamhet och Anders Nielsen från Hydrotech berättar om sina erfarenheter av att jobba med RAS och varmvattenarter i Afrika.

SMTF kommer uppdatera er om våra pågående projekt och SARGASSO – en maritim innovationsplattform för utmaningar och projektidéer kopplade till maritima utvecklingsområden.
Vi avslutar med rundvandring i produktionen hos Ekofisk.

Var och när?

Plats: Ekofisk c/o Boliden Bergsoe, Gasverksgatan 39, Landskrona
När: 12 april 2018 (begränsat antal platser). Kl. 08.00 – 10.30.

Ekofisk bjuder på frukost och kaffe, därefter presentationer av Ekofisk och SMTF följt av rundvandring.

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan senast 9 april med namn och organisation till på denna länk.

Hjärtligt välkomna önskar Svenskt Marintekniskt Forum och Ekofisk!

För kontakt och frågor mejla eva.errestad@smtf.se.