Svenskt Marintekniskt Forum, Business Region Göteborg och Regionalt Exportcenter bjuder in till ett gemensamt frukostseminarium. Nätverka och lyssna på de senaste trenderna inom den maritima sektorn presenterat av Maritime Insight, Lloyd’s list Intelligence, samt få reda på hur exportfrämjarna i Regionalt Exportcenter kan hjälpa dig med din exportsatsning. Du får även en kort presentation av Periscope, ett innovationsprojekt inom den maritima sektorn.

Plats: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14

Datum: 16 maj 2018

Tid: 8:00-9:30

Max antal deltagare: 40

 

Agenda:

8:00                    Macka och mingel

8:30                    Välkommen

8:35                    Analys: Maritime Insight, Lloyd’s list Intelligence

9:05                    Regionalt Exportcentra

9: 15                   Periscope

9:20                    Avslutande mingel

Anmälan görs på denna länk.

 

Maritime Insight, Lloyd’s list Intelligence
Med över 130 experter är Maritime Insight, Lloyds List Intelligence, världsledande inom Business Intelligence, datainsamling, analys och nyheter inom den maritima sektorn. Under frukostseminariet presenteras en omvärldsanalys med fokus på kontraktsläge för container, bulk och nybyggnad.

Regionalt Exportcenter:
Inom ramen för Västra Götalands regionala exportcenter samarbetar affärsrådgivare och andra företagsstödjande organisationer för att underlätta för dig som vill göra internationella affärer. Du kan få hjälp inom finansieringsstöd, lagar & regler, marknad samt produkt- & tjänsteutveckling.

Periscope
(Platform Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth)
Periscope är ett EU-projekt där sex länder samverkar i syfte att skapa ett innovationsekosystem i Nordsjöregionen (NSR) som främjar en hållbar affärsutveckling och tillväxt i blå marknader.