Information och inbjudan från styrelsen till alla intresserade (även icke medlemmar):

Vi kommer hålla ett medlems- och informationsmöte om verksamheten och pågående förändringsarbete inom SMTF. Vår VD Karina Linnér har meddelat att hon kommer att avsluta sitt uppdrag, vilket hon gör den 28 februari. På mötet vill vi tacka Karina för det goda arbetet hon har gjort på SMTF. Detta är ett lämpligt tillfälle för alla andra som också vill passa på att tacka Karina.

Mötet syftar även till att informera medlemmar och övriga intresserade inför kommande årsmöte.
SMTFs verksamhet är inne i en utvecklingsfas som kommer innebära stora organisatoriska förändringar.

Karina Linnér informerar:

Hej alla SMTF-medlemmar,

Ni har alla fått en inbjudan till ett informationsmöte den 22 februari. Hoppas att ni har möjlighet att komma på detta viktiga möte.

Jag ser med glädje att medlemstillströmningen till SMTF har ökat markant och vi får också ofta feedback från våra medlemmar att ni uppskattar och har nytta av de aktiviteter vi genomför. Som ni vet är vi till största delen offentligt finansierade och vi är i den lyckosamma sitsen att vårt arbete stöds av två regioner, Västra Götalandsregionen och Region Skåne och ett kommunalförbund, Fyrbodal. Vi är en nationell organisation med medlemmar över hela Sverige så snart vi kan skall vi även etablera samarbete med fler regioner.

Vi har generös finansiering från det offentliga men dessvärre räcker det inte till. Vi ser inte hur vi skall kunna fortsätta att utvecklas i nuvarande skepnad. Vi vill heller inte höja medlemsavgiften. Sedan något år tillbaka har vi funderat på att i någon form samverka med en större organisation vars verksamhet kompletterar vår och med vilken vi kan dela och samordna resurser. Vi har diskuterat detta med några olika organisationer och vi har funnit en som enligt min mening kompletterar SMTF perfekt, nämligen RISE (hette SP fram till nyligen).

RISE är statens forskningsinstitut och de har kompetenser som kan komma våra medlemmar tillgodo, särskilt för utveckling och drivande av projekt. RISE arbetar inom tillämpad forskning och innovation vilket taggar väl in med vårt fokus på innovation och affärsutveckling. Det blir en win-winsituation.

Vi föreslår helt enkelt att RISE blir värdorganisation för SMTF som istället blir ett självständigt agerande forum/medlemsnätverk och inte som nu en förening. Vi kommer att jobba på som vanligt, behåller logga, hemsida etc så inriktningen på det vi gör kommer inte att väsentligen ändras men vi kommer att få ökad bredd och mer kompetenser och resurser. Enligt våra styrdokument sägs det med eftertryck ”SMTF är en medlemsbaserad organisation vars aktiviteter utgår från medlemmarnas behov och intressen”. Det kommer fortsatt att vara exakt så, men inte i föreningsform. Vår styrelse kommer att bli en styrgrupp. Medlemsavgifterna kommer inte att uppslukas av statens stora kassa utan kommer specifikt att användas för av medlemmarna beslutade ändamål. Tillsammans med medlemmarna skall det tas fram ett medlemsprogram. Det finns ett förslag och det är i princip SMTF:s nuvarande medlemsprogram men det är naturligtvis öppet för modifiering enligt era önskemål.

För dig som medlem finns nu världens chans att vara med och finna ut hur detta kan gynna just er och hur ni kan påverka det hela att bli ännu bättre. På mötet kommer vi att presentera vad vi gjort 2016 och berätta vad vi jobbar med just nu. Kerstin Hindrum och Tommy Hertzberg från RISE kommer att berätta varför de tycker att den här samverkanslösningen med SMTF ger ökade möjligheter för utveckling inom den svenska marintekniska branschen. De kommer dessutom att presentera förslag på hur detta närmande kan se ut. Det kommer att finnas gott om tid att ställa frågor.

Har ni frågor innan mötet är ni välkomna att kontakta mig eller vår ordförande Stefan Mattsson (stefan.mattsson@mattsson.se)

Välkomna den 22 februari, Karina (karina.linner@smtf.se)
Mötet kommer hållas på Lindholmen Science Park i Göteborg, lokal “Visual Arena” kl.12.00 – 16.00. Det kommer bjudas på lätt lunch.

Anmälan med namn och organisation/företag till info@smtf.se senast 17 februari. Meddela vid anmälan om ni kommer till lunchen och om ni önskar vegetarisk kost.

Välkomna!

/ Styrelsen