SMTF:s VD, Karina Linnér, har efter många år i vår organisation beslutat sig för att runda av sin aktiva yrkeskarriär och kommer att lämna organisationen under våren 2017. SMTF beklagar detta, då Karina Linnér skött sitt uppdrag på ett utomordentligt sätt, men vi har förståelse för hennes beslut.

Arbetet med att rekrytera en ny verksamhetsansvarig för SMTF tar nu vid och vi ser fram emot att engagera rätt person som kan leda oss vidare och utveckla verksamheten ytterligare.

Parallellt med rekryteringen av ny chef så ser vi över formerna för SMTF och hur vi skall utveckla verksamheten ytterligare, såväl geografiskt som verksamhetsmässigt.

Vi ber att få återkomma med ytterligare information längre fram.

För mer information, kontakta gärna:

Ordförande Stefan Mattsson
stefan.mattsson@mattsson.se
Mobil: 070 623 81 88