Kompetenshuset på Öckerö. Foto: Thomas Crona

Onsdagen den 18 maj fylldes den vackra aulan på kompetenshuset, Öckerö med ett 60-tal förväntansfulla individer. Namnet på dagen var ”Womens International Day in the Maritime Industry”, ett nytt initiativ från IMO som syftar till att lyfta kvinnors insatser, erfarenheter och roller inom den maritima näringen.

Incheckning och frukostmingel på Kompetenshuset, Öckerö.

En rad olika event har hölls denna dag över världen med syfte att lyfta kvinnors insatser inom det maritima området och på Öckerö var organisatörerna Wärtsilä, Maritimt Forum och SMTF (Svenskt Marintekniskt Forum). Utöver inspirerande föreläsningar bjöds det på frukost, lunch och mingel och dagen modereras av Rebecka Dahlén från Maritimt Forum.

Organisatörerna av eventet: Sandra Osberg från Öckerö kommuns näringsliv, Liselotte Melkersson från Svensk Marintekniskt Forum, Christine Hanefalk från Maritimt Forum och Åse Mattson från Wärtsilä Sweden Ab.

Stort engagemang bland kvinnor i branschen
Majoriteten deltagare denna förmiddag var kvinnor, och talarna för dagen var uteslutande av kvinnligt kön. De som talade hade många goda erfarenheter av att arbete inom det maritima området och flertalet lyfte detta som en fantastisk karriärsarena. Både för kvinnor och män. I och med den tekniska utvecklingen och omställning krävs dessutom nya roller som kräver egenskaper och kompetenser där kvinnor många gånger har en fördel.

Å andra sidan lyftes en rad utmaningar, både av vissa talare och i debatter under dagen som gör att många kvinnor fortfarande har det svårt inom branschen. Frågor som trakasserier och ofördelaktig särbehandling var ett par sådana frågor som diskuterades och mycket behöver ännu göras för att skapa ett gott arbetsklimat för kvinnor inom branschen.

Rebecka Dahlén från Maritimt Forum, moderator.

Dagen i korthet
Dagen öppnas av Lars Wallerstedt, Wärtsilä och Fredrik von Elern, SMTF som lyfter syftet att göra branschen mer intressant för kvinnor. Lars berättar att ca 2% aktiva sjömän idag är kvinnor och man önskar se fler kvinnor inom yrket. Fredrik pratar om att kompetens är en stor bristvara över lag inom branschen och lyfter landets två gymnasieutbildningar till Marintekniker.

Christine Hanefalk, VD Maritimt forum
Christine lyfter att det finns många vägar in i sjöfarten. Själv började hon med bioteknik och därefter partipolitik och idag är hon VD på Maritimt forum en organisation med 25 år på nacken och 100 medlemmar. Man jobbar i en rad nätverk med sakfrågor som är av intresse för branschen.

Ett av Maritimts forums fokusområden är kompetensförsörjning som knyter an till dagens tema då branschen skriker efter kompetens. Man vill också locka kvinnor som idag är underrepresenterade.
Christine ger också ett historiskt perspektiv på kvinnor inom branschen och menar att vi har en bild att brottas med. Hur trivs kvinnor inom denna mansdominerade bransch som idag består av endast 2% kvinnor.

Hon lyfter också att vi har en teknisk utveckling som öppnat upp mer för kvinnor och över lag att detta är en bransch som bjuder på många möjligheter som många skulle trivas med.

Christine Hanefalk från Maritimt forum får svara på en rad frågor från en nyfiken panel.

Therese Mattsson, Generaldirektör Kustbevakningen
Therese har jobbat som rikskriminalchef på polisen, som generaldirektör på tullverket och slutligen idag som generaldirektör på Kustbevakningen. Hon vittnar om att polisen var en mycket manlig värld medan tullverket hade ca 50% kvinnor och inom kustbevakningen åter något mindre med 27%. Hon stormtrivs på sin nuvarande position och råder kvinnor att satsa på det maritima. Själv startade hon som jurist.

Många som söker sig till den maritima branschen har ett starkt miljöintresse, en fråga som ökat drastiskt i och med miljöomställningen. Andra yrkesgrupper kan vara poliser eller elektriker och denna mångfald är bra menar Therese. Hon vill också tipsa om att söka till den betalda utbildningen för att bli kustbevakare som erbjuds av myndigheten.  Det finns många vägar in till den maritima näringen och just Kustbevakningen är en sådan väg in i ett spännande yrke menar Therese.

 

Therese Mattson, Generaldirektör på Kustbevakningen var med via länk. Hon fick många frågor från panelen kring hur man lockar kvinnor till branschen, vilket enligt Therese är en utmaning.

Ina Berntsson, Sjöbefäl Chalmers
Ina gav en inblick i hur det är att utbilda sig till sjöbefäl och hur arbetsmöjligheterna ser ut efter studierna. Ina menar att det är praktiken under utbildningen som är det som betyder mest och det som öppnar upp för olika jobbmöjligheter. Allt handlar om kontakter.

Hon berättar också om en stark underrepresentation av tjejer på utbildningen där endast 9 av 80 var av kvinnligt kön där 5 examinerades. Hon belyste även tråkigheter under praktik som många tjejer och kvinnor utsätts för vilket är ett hinder för att locka tjejer till branschen. Det krävs samarbete mellan skola och bransch för att ta tag i dessa problem menar hon. Vidare menar Ina att killar många gånger har fördelar ute i branschen och hon tror på kvinnliga förebilder som kliver fram och tar plats och leder kommande generationer.

Ina Bertsson, Sjöbefäl från Chalmers fick många frågor kring om kvinnor och män behandlas olika inom branschen.

Sara Båth Dahlström, Ocean Infinity
Sara är Group COO för Oceans Infinity, ett techbolag med fokus på robotfartyg och automatisering till sjöss.
Hon fick sin inspiration från sin pappa som var sjökapten och valde tidigt väg då hon gick på sjöfartsgymnasium och därefter till sjöss. Hon insåg tidigt att detta med logistiken var ett stort problem på resorna och läste vidare till sjörättsjurist, vilket ledde till jobb som marinförsäkringsmäklare och bolagsjurist.

Sara vill absolut lyfta den maritima branschen som en karriärsarena för tjejer. Idag har företaget 20% kvinnor men planen är att det ska vara 40% år 2025. En annan viktig fråga som företaget verkar för är att stänga löneglappet mellan kvinnor och män.

Ocean Infinity verkar gå en spännande framtid till mötes. De har en plan på att köpa in 23 fartyg som ska ställas om till helt automatiserade robotfartyg och detta är man först i världen med. Detta kommer på sikt leda till att båtar kan köras från land, till och med hemifrån via RCC (Remote Control Centers). En helt ny karriärbana för den som vill vara nära land.

Sara Båth Dahlström, Ocean Infinity berättar om hur viktigt det är att man redan som barn får en stark tilltro till sin förmåga att satsa på det man drömmer om.

Åse Matsson, Wärtsilä
Åse Matsson är säljchef på Wärtsilä och berättar om sin långa karriär inom den maritima branschen.
Företaget är mest känt för sina motorer men även serviceverksamheten är mycket stor i Wärtsilä.

Efter tekniska studier och Chalmers hamnade Åse på ABB där hon stannade i hela 26 år. En kund till ABB var Wärtsilä som blev Åsas nästa anhalt där hon känner att hon hamnat i rätt roll som säljchef. Men hur kommer det sig att man jobbar så länge inom en så nischad bransch?

Åse lyfter att den maritima branschen är mycket spännande med en fascinerande teknik. Allt från navigationsutrustning till propellrar bygger på otroliga lösningar, menar Åse. Det är också tillfredställande att vara med på resan att föra gods från A till B. En förutsättning för hennes arbete är att man förstår kundens problem och har ett serviceinriktat mindset. Idag är 15% av företagets 17 000 anställda, och man hoppas på fler framöver.

Åse Matsson från Wärtsilä tipsar kvinnor att söka sig till en rolig bransch med spännande teknik.

Lunchmingel med många intressanta samtal knöt ihop dagen.

Vad tyckte du om dagen?

Camilla Rydeskog, Öckerö kommun

”Det är bra att vi vågar lyfta kvinnofrågor som är jobbiga, trots att de inte borde vara det. Det handlar om lika behandling och även vilken kultur vill vi ha i samhället. Över lag, en väldigt värdefull dag.”

Hanna Harvén, Berg Propulsion

”Jag tycker att det var viktiga frågor som togs upp, framför allt det stora behovet av kompetens vi har inom branschen som behöver fyllas.”

Wilma Nilsson, Lättmatros och Sandra Lidén, befälhavare

”Det var en intressant och inspirerande dag med starka kvinnor som banat väg. Sen behöver man helt klart jobba med strukturell sexism anser jag.” (Wilma)

”Det behöver pratas om vad vi kvinnor möts av ute på arbetsplatsen och jag tror chefer måste ut på båtarna för att förstå. Sen var det spännande att höra om Ocean Infinity och om hur man skulle kunna jobba i land, remote.”(Sandra)