Zeatec Marine AB konsoliderar verksamheten och har flyttat huvudkontoret till varvsområdet i Landskrona där företaget blir en del i Maritima Centret vid Oresund Dry Docks. Med flytten kommer Zeatec Marine nära sina kunder och har lager och demonstrationsmöjligheter i sina lokaler på varvet. Servicekontoret i Kina blir däremot kvar i Guangzhou Shipyard.

Företaget nyanställer fler tekniker för att kunna tillmötesgå kundernas ökande krav på effektiv service och installation av navigations och kommunikationsutrustning för fartyg.

Zeatec Marine AB har också tecknat ett agenturavtal med JRC (Japan Radio Co.).

JRC är en av världens ledande tillverkare av navigations och kommunikationsutrustning för fartyg. Samarbetet med JRC ger företaget en komplett produktportfölj och medlemskap i JRC:s världsomspännande serviceorganisation.

Efter köp av den väletablerade marinelektronik koncernen Alphatron Marine BV stärker JRC dessutom kraftigt sin position i Europa med ett helägt europakontor i Rotterdam.

Fokus för Zeatec Marine AB är service och installation av elektronisk utrustning samt besiktningar för klassningssällskapen av Radio- och VDR-utrustning ombord på fartyg.

På landsidan är företaget också aktivt och har förlängt ett serviceavtal med Försvarets Materielverk i ytterligare 5 år för reparation och underhåll av navigationsutrustning som används i Försvarsmaktens stridsfordon.

För mer information eller bild i tryckkvalitet kontakta Peter Nilsson Zeatec Marine AB.