Visa upp den marintekniska industrin med ert företag på Chalmers automations- och mekatronikmässa 22 november.

Information

Varför?

Branschens kompetensbehov är ett kritiskt moment, inte minst för många av våra företag. Underskatta inte vikten av att synas gentemot yngre förmågor! ZMART-dagen på Chalmers är ett sådant tillfälle. I år ställer vi ut tillsammans med TTS, FederalMogul och SSPA för att visa upp den maritima industrin. 

När?
22 november kl. 10.00-16.00 med tillträde från kl.09.00

Var?

Entréplan i maskinhuset på Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Vad ingår?

  • Del av “gropen”; mässans största monter
  • 2 utställarpass med frukost, lunch och påkostad bankettmiddag
  • 1 pelarbord
  • 2 barstolar
  • Kommunikationsinsatser till vår kontakt på Chalmers för vidare samarbete mellan Chalmers och utställarföretaget.

Vad kostar det?
8500 SEK exkl. moms

Vilka utbildningar representerar mässan?

Automation & Mekatronik 180/300 högskolepoäng

Automation & Mekatronik är en unik utbildning i gränslandet mellan maskin-, elektro- och datateknik.(Civiliingenjörsutbildning)

Maskinteknik 180/300 högskolepoäng

Maskinteknik är en civilingenjörsutbildning med bred bas och stora valmöjligheter. Här förenas klassiska ingenjörsämnen som konstruktion och mekanik med bland annat ekonomi och miljö.

Masterprogram

Advanced Engineering Materials (Materialteknik)

Materialteknik är ett område med många utmaningar kopplade till dagens teknikutveckling bland annat avseende miljön. Ämnet är brett men studenten kan specialisera dig inom konstruktionsmaterial, funktionella material, material- och tillverkningsteknik eller material och tillämpad mekanik.

Applied Mechanics (Tillämpad mekanik)

Programmet förbereder studenten för ingenjörs- och utvecklingsarbete som kräver avancerad kunskap om modellering, simulering och experiment inom mekanik, hållfasthetslära och fluiddynamik.

Naval Architecture and ocean engineering (Skeppsteknik)

Programmets syfte är att ge en internationellt attraktiv och konkurrenskraftig utbildning inom projektering och konstruktion av fartyg och småbåtar. Efter avslutad utbildning skall studenten bl a kunna ta fram nya fartygskoncept med hänsyn till transportbehov och begränsningar, utföra en hållfasthetsanalys av konstruktionen med hänsyn till statisk hållfasthet och utmattning, utforma skrov med hänsyn till motstånd, sjöegenskaper och manövrering, samt välja lämplig propeller eller alternativ framdrivningsanordning.

Automotive Engineering (Fordonsteknik)

Programmet erbjuder en bred kunskapsplattform som kombineras med en specialisering inom tre områden

  • Safety (säkerhet) • Vehicle Dynamics (fordonsdynamik) • och Powertrain (motor/drivlina).

Industrial Ecology

Olika miljövärderingar, som ekologisk riskanalys och livscykelanalys, grundas på avancerad kunskap om miljömätteknik med avseende på vatten, luft, mark och organismer. Ett annat viktigt inslag i miljövärderingen är olika systemanalytiska perspektiv.

Product Development (Produktutveckling)

Med en ökande globalisering och den konkurrens den för med sig, ställs det allt högre krav på produktutvecklande företag att utveckla framgångsrika produkter. Detta multidisciplinära arbete måste göras kostnadseffektivt, medan man säkerställer produkter som överträffar förväntningar på funktionalitet, prestanda och kvalitet.