Läs hela artikeln om Jowa här.

I varje nyhetsbrev lyfter vi upp ett företag, nätverk eller en myndighet inom den marintekniska näringen under temat “Uppdrag marinteknik”.
Är du intresserad av att synas och höras med din verksamhet? Kanske händer det något spännande inom ditt område som du vill berätta om?
Om svaret är ja, kontakta Liselotte Melkersson: liselotte.melkersson@ri.se