Inbjudan automatiserad, autonom sjöfart

Inbjudan automatiserad, autonom sjöfart

Är du intresserad av automatiserad, autonom sjöfart? Om svaret är “ja” vill vi uppmärksamma dig om att regeringen bjuder in till en öppen dialog 28 augusti om framtidens sjöfart. Syftet är att få en överblick av kunskapsläget och synen på automatiserad,...