Nutida och Framtida Energikällor inom sjöfart

Nutida och Framtida Energikällor inom sjöfart

I en tid då nutida och framtida energikällor blir allt viktigare ser SMTF en ökad efterfrågan och intresse för detta också inom sjöfartsbranschen. Som ett första steg mot framtiden reser vi i september från Helsingborg med ForSeas eldrivna färja Tycho Brahe. Ombord...
Pilotprojekt för ökad kompetensförsörjning

Pilotprojekt för ökad kompetensförsörjning

Under Almedalsveckan höll SMTF ett seminarium om ett Näringslivsdrivet kompetenscentra med paneldeltagare från Swedeship Marine, Marinkraft och Marina Läroverket. I samband med seminariet lovade SMTF att påbörja och driva ett pilotprojekt under sex månader, där en...