SMTF:s seminariedag på temat giftfria båtbottnar den 20 april bjöd på många intressanta diskussioner om både den tekniska utvecklingen och kulturen och beteendemönstret kring användare av alternativ till giftfärger för båtbottnar. Förmiddagen fokuserade på miljö- och tillsynsansvar med många goda exempel från bland annat Göteborgs stad och Stenungsunds kommun. Rykande färsk forskning presenterades både från Stockholms och Göteborgs universitet. Svenska och ett finskt företag presenterade olika alternativ till att hålla båtbotten fri från beväxning och vi lärde oss om olika färgtillverkares senaste produktlösningar och om deras syn på sin egen roll i sammanhanget.
Det blev tydligt att framtidens giftfria båtbottnar kommer vara ett resultat av en palett av olika lösningar beroende på användarens preferenser snarare än en universal lösning för alla.

Seminariet var ett samarrangemang mellan SMTF, Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen. Uppföljande aktiviteter i Skåne och Stockholm är planerade till hösten. Hör gärna av dig med input inför detta på info@smtf.se.

Agenda och presentationer från dagen:
TransportstyrelsenBåtmiljökonferensLångedrag20170420
FridaAbergFritidsbåtar 20170420 HaV
HenrikBengtssonPresentation Uppställningsplatser – Nationellt båtmiljöseminarium 2017-04-20
Cecilia Solerbåtlivsseminarium
Båtmiljöseminarium Maria Bighiu
OddKlofstenBoatWasher borsttvättar, Långedrag 170420
Seaboost JAG KÖR RENT
BertilBjörkmanEWAB Båtseminarium GBG 2017-04-20 light
Hempel
Nationellt Båtmiljöseminarium Västkusten AGENDA