Nu kan du delta i steg 1 av EU-projektet NeSSIEs tävling. Målet är att finna tre ledande företag/organisationer som ska driva varsitt demoprojekt i Nordsjön. Syftet är att utveckla kommersiella lösningar för korrosion och material inom den förnybara energisektorn. Efter att tävlingens första steg avslutas i augusti, följer steg 2 som handlar om att sätta samman värdekedjor för de tre utvalda projekten. Under steg 2 kommer de vinnande bidragen från steg 1 att vara med och utforma kommande utlysningar!

Läs mer

Steg 1: Tre drivande företag ska väljas ut baserat på deras föreslagna demoprojekt kopplat till korrosion och materiallösningar i förnybara energisektorn i Nordsjön. Avslutas 7 augusti 2018

Steg 2: En värdekedja sätts samman för att optimera de tre utvalda projektens innovationsmöjligheter.

Om NeSSIE projektet