Sveriges Skeppsmäklareförening bjuder in till kurs där frågor kring moms besvaras; den är speciellt framtagen för dig som arbetar i hamn, på rederi, varv, speditionsföretag, skeppshandel och skeppsmäkleri.

För några år sedan ändrades reglerna för shippingbranschen, bl.a. avseende fartyg som går på inre farvatten respektive öppet hav. Skatteverket har även kommit med ställningstagande avseende hur verket tolkar de nya reglerna.  Har du koll på vilka konsekvenser de nya reglerna får för din verksamhet? Förstår du vad som menas med ”öppet hav”? Är du medveten om att om du fakturerar med moms och det görs på felaktiga grunder får inte fakturamottagaren dra av momsen?

Och känner du till att Skatteverket har ändrat sin syn på våra klareringsarvoden? Om inte, anmäl dig till vårens stora momskurs, specialframtagen för sjöfartsbranschen!

När? Kursen ges från kl 13 00 den 24, 25 och 26 november.

Var?  Det blir en helt digital kurs, via länk som skickas ut dagen innan.

Pris?  Kursen kostar 6 000 kr exkl moms, per person. Gå tre, betala för två! Kursmaterialet skickas ut alla deltagare i god tid innan kursen. Medlemmar kan söka stipendium för kursen!

Vilka vänder sig kursen till?

  • Alla ekonomiansvariga inom fartygsagentur, linjeagentur, rederi, spedition, varv eller hamn. Eller dess företagsledare som behöver öka sin kunskap om moms.
  • Alla som köper in internationella tjänster eller varor.
  • Alla som säljer tjänster eller varor.

Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om:

  • Momsmässig behandling av köp och försäljning av tjänster allmänt
  • Momsmässig behandling av köp och försäljning av tjänster varor kopplade till skattefria fartyg specifikt, redovisning och rapportering av desamma
  • Insikt i skillnaden mellan fartyg i inre fart och i öppet hav
  • Insikt i vikten av att enbart fakturera ut rätt moms

Anmälan direkt här, eller via länken i dokumentet.

Den bifogade filen ger kursinformation, inte bara anmälanstalong.

Momskurs 2020 med länk