Nyhetsbrev

Här hittar du våra nyhetsbrev.

SMTF Nyhetsbrev, november 2021

I nyhetsbrevet för november berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om SMTFs inriktingar och satsningar inför framtiden på Grön omställning och Digitalisering. Vi möter också Andreas Bach i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. Andreas är senior...

SMTF Nyhetsbrev, oktober 2021

I nyhetsbrevet för oktober berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om viktien av att utveklingsprojekt kommer från industirn för bättst effekt. Vi möter också Christian Finnsgård i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. Christian är forskningschef på...

SMTF Nyhetsbrev, september 2021

I nyhetsbrevet för september berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om höstens nya projekt "Find Me" och "Slient"Sea". Vi möter också David Wolff  i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. David är affärsutvecklare på EmbeddedArt och ger oss en insyn i...

SMTF Nyhetsbrev, juni 2021

I nyhetsbrevet för juni pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om fossilfri framdrift. Han berättar även att SMTFs i samverkan med Chalmers har ansökt om anslag hos Trafikverket för ett nytt projekt som undersöker hindren hos brukarna när det kommer till...

SMTF Nyhetsbrev, maj 2021

I nyhetsbrevet för april startar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, med att i dessa kommande studenttider lyfta framtida kompetensförsörjningen till den marintekniska näringen. Han berättar även att SMTFs poddar åter är på gång. Hanna Hvarfvén, Control...

Håll dig uppdaterad!