Vanguard

Vanguard Initiativet, ny tillväxt genom sk smart specialisering, är en politisk överenskommelse mellan ett antal regioner i Europa (där region Skåne är en av dem) som avser att genom utnyttjande av kunnandet och strategin inom området kunna boosta tillväxt genom innovationer från entreprenörer och industriell förnyelse och därigenom bidra inom Europas prioriterade områden. De politiska ledarna inom varje region har deklarerat sitt stöd genom undertecknande av Milan Declaration.

Vanguard Initiativets pilot projekt för “Avancerad tillverkning inom energirelaterade områden# (ADMA) avser att göra Europa till den globala ledaren när det gäller utveckling och tillverkning av utrustning för tillförlitliga och integrerade system till utvinning av förnybar energi inom offshore.  Pilot projektet utvecklas gemensamt mellan ett dussintal av de mest kunniga regionerna inom detta område med avsikt att samordna resurser och expertis för att gynna industrin.