Enkäten gick ut till ca 550 företag 64 svarade. SMTF syfte med enkäten är att kartlägga behovet av kompetens inom näringen för att stödja näringen med fakta till lärosäten och utbildningsanordnare.