I detta webinarium onsdagen 27 januari 2021  kl 09:00 i serien SMTF möter… berättar Anders Schening, LifeFinder om  hur LifeFinder vill rädda fler liv och minska arbetsskador i tuffa och utsatta arbetsmiljöer som t.ex Marine och Off-shore.