SMTF möter

Här hittar du samtliga avsnitt från vår framgångsrika webinarserie. 

SMTF möter… Anders Werner

13 maj:

Möt Skärgårdsredarnas VD Anders Werner som diskuterar temat 
“Utmaningar i omställning till fossilfri drift”.

SMTF möter … Anders Schening, LifeFinder

Onsdagen den 27 januari håller vi  “SMTF möter…”. Talare är Anders Schening, LifeFinder LifeFinder berättar om hur LifeFinder vill rädda fler liv och minska arbetsskador i tuffa och utsatta arbetsmiljöer som t.ex Marine och Off-shore.

SMTF möter … Christopher Pålsson, Lloyd’s List Intelligence

Onsdagen den 13 januari håller vi  “SMTF möter…”. Talare är Christopher Pålsson, Lloyd’s List Intelligence och temat är “Sjövägen är öppen efter pandemin”. Christopher berättar om utfallet inom befraktning sjövägen under 2020 och framtidsprognosen.

SMTF möter … Green pilot framåt

Onsdagen den 28 oktober håller vi ett lite längre “SMTF möter…”. Talare är Patrik Molander, ScandiNAOS och Robert Rylander, RISE. ScandiNAOS AB är experter inom energieffektiv och hållbar sjöfart. Robert Rylander talar om säkrare navigation för sjöfarten med hjälp av ny teknik och sensorer. 

SMTF möter… Johan Ljungbeck, Kockumation

I webbinariet onsdagen 14 oktober kl 09:00-09:30 berättar Johan Ljungbeck, Kockumation Group på temat kring optimerad tankspolning och att undvika confied space entries (CSE), vilka årligen leder till flertalet dödsfall.

SMTF möter… Per Marzelius, COO Floatel International

I webbinariet onsdagen 9 december kl 09:00-09:30 berättar Per Marzelius, COO Floatel International om bolagets verksamhet och marknader i världen.

SMTF möter… Erik Lewenhaupt, Stena Line

In this webbinar from Wednesday 11 November 9 o’clock will Erik Lewenhaupt, Stena Line, talk about “Sustainability and climate – som thoughts ahead”.

 

SMTF möter… De Maritima Näringarnas Kompetenscentrum

På webinariet som hölls den 25 november redovisade Christopher Anderberg, Chalmers och Fredrik von Elern, SMTF/RISE sin förstudie om Kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen.  2017 korsades Christopher och Fredriks vägar och intresset för utmaningarna med kompetensförsörjning inom de maritima näringarna visade sig vara en gemensam nämnare.

 

SMTF möter … Peter Hartzell

27 maj:

Möt Peter Hartzell, VD Swede Ship Sublift, som diskuterar utmaningarna med försäljning, tillverkning och leverans under den pågående pandemin. 

SMTF möter … Mattias Larsson, Maranics

Mattias Larsson från Maranics berättar om hur Application Program Interface (API) kan användas inom den Maritimanäringen. 

API används idag för datakommunikation mellan de olika system som används i vardagen, så som betalnings- och banksystem.

SMTF möter … Den hållbara hamnen

Alla Sveriges hamnar skall vara klimatneutrala 2030 och erbjuda sömlös mobilitet över alla transportslag samtidigt som deras roll är att vara en viktig motor i regioners och städers utveckling. Utveckling av hållbara hamnar är centralt för grön omställning och grön tillväxt där hamnen blir en del av det resilienta transportsystemet.

SMTF möter … Johannes Hüffmeier

Energieffektiv drift av fartyg är en väsentlig del i arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan. I detta webbinarium hör du forskaren Johannes Huffmeier från RISE (Research Institutes of Sweden) berätta om aktuella forskningsprojekt.

t

Vill du vara med?

Kontakta oss gärna vid intresse för “SMTF möter”.