I nyhetsbrevet för april startar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, med att prata om omställningen till en hållbar sjöfart. Eva Neander på JOWA förtsätter på detta tema genom att berätta om vattenrening och vad som är viktigt att tänka på. Vi lyfter även kommande webinarer och event samt får en inblick i nystartade, pågående och avslutade projekt i SMTFs närhet.

Läs nyhetsbrevet här.