I nyhetsbrevet för juni pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om fossilfri framdrift. Han berättar även att SMTFs i samverkan med Chalmers har ansökt om anslag hos Trafikverket för ett nytt projekt som undersöker hindren hos brukarna när det kommer till fossilfrihet. Vi möter också Fredrik Backman, Rederidirektör på Sjöfartsverket,  i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. Fredrik berättar om de nya isbrytarna som de står i begrepp att ta fram och om deras efterfrågan på fossilfri teknik. Vi lyfter även kommande webinarer och event samt får en inblick i nystartade, pågående och avslutade projekt i SMTFs närhet.

Läs nyhetsbrevet här.