I nyhetsbrevet för september berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om höstens nya projekt “Find Me” och “Slient”Sea”. Vi möter också David Wolff  i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. David är affärsutvecklare på EmbeddedArt och ger oss en insyn i hur man hittar förlorade redskap på havsbotten med hjälp av ny teknik. Vi lyfter även kommande webinarer och event samt får en inblick i nystartade, pågående och avslutade projekt i SMTFs närhet.

Läs nyhetsbrevet här.