Uppdrag Marinteknik är en ny intervjuserie där du möter SMTFs medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den tredje delen möter du Stefan Mattsson, ägare av Mattssongruppen och medgrundare av SMTF.

Hej Stefan!

Enligt din LinkedIN-sida äger du Mattssongruppen, är medgrundare till SMTF och har suttit med i styrelser för både Västsvenska Handelskammaren och IK Oddevold, men vem är du egentligen och vad gör du idag?

– Jag är huvudägare i Mattssongruppen som är ett familjeföretag. Det var min far som grundade företaget från början 1961 och min huvudsakliga roll är den som ägare och ordförande. Jag är även ”Chalmerist” och läste till civilingenjör vid Chalmers med inriktning mot skeppsbyggeri. Jag också suttit med i massa olika branschföreningar och liknande. Bland annat hade jag ett stort uppdrag i Västsvenska Handelskammaren där jag satt i styrelsen i drygt 10 år. Sedan har jag varit tysk konsul sedan 1992, längst i Sverige faktiskt. Men det har jag också slutat med nu med ålderns rätt, eller, jag fokuserar snarare på den interna verksamheten (Mattssongruppen, reds anm.) och har dragit ner på de externa uppdragen.

Som jag förstår det arbetar Mattssongruppen väldigt brett, med allt ifrån fartygsdesign till fastigheter och pappersindustri, stämmer det?

– Ja, vi sliter och kämpar som underleverantörer till teknikindustrin och teknik är den bärande tanken kan man säga. Numera driver vi inga varv men under de första 25–30 åren var det en stor del av vår verksamhet. Vi ägde Marstrandsvarvet med 300 anställda, vi ägde varv i Finland och Norge och hade flera anläggningar men allt det här dog ut i Norden och i Sverige. Det som blev kvar var FKAB. Vi bygger annars åt pappersbruk, vi bygger åt Siemens och även Tetra Pak, vi är både underleverantör och systemleverantör.

Har ni en teknik som är applicerbar inom alla områden eller är ni helt enkelt duktiga inom flera områden?

– I något område är vi bara en enklare tillverkare men vi har ingenjörer också, över 50 personer med olika inriktning. Vi åtar oss därför många större uppdrag där vi både konstruerar lite och tillverkar i våra verkstäder. Vi lever huvudsakligen i rollen som underleverantör och det har varit slitsamt under vissa år, vi har haft det väldigt tufft ibland.

År 2007 satt jag och funderade och kom att tänka på Varvsindustrinföreningen som fanns när jag växte upp. Jag konstaterade att det inte längre fanns något bra forum för tekniska bolag inom den marina industrin. Patric Westdahl som jag känner och som också är en Uddevalla-kille, vi diskuterade och bestämde oss för att dra igång något. Jag kände också sedan tidigare Lars Bäckström som sedan blev landshövding i Västra Götaland. Han hade på den här tiden slutat i riksdagen och beslutade sig för att hjälpa mig och Patrik att göra en förstudie under 2007. Det ledde till att vi den 4 november samma år bildade SMTF. Jag blev ordförande direkt och har varit det egentligen ända fram till imorgon (10 mars 2020, reds anm.).

Om man ser tillbaka, känner du att ni har fyllt funktionen ni tänkte när ni grundade SMTF eller hur ser du på det?

– Mja, jag är lite sådan som person att jag känner vi kanske kunde gjort ännu mer. Ibland har jag drömt om, och vi har också försökt, att slå samman olika verksamheter inom den marina sektorn. När vi grundade SMTF ville vi:

  1. Stärka den svenska marina identiteten, för vi märkte att i Stockholm och generellt bland beslutsfattare var vi ganska okända.
  2. Vi ville bilda en teknikarena för det handlade om tekniska bolag.
  3. Vi ville skapa ett nätverk för de här bolagen där de kunde träffas.
  4. Vi ville öka marknadsandelarna och vinsten för de samverkande bolagen.
  5. Vi ville attrahera ungdomar och bidra till kompetensförsörjning, få upp detta på agendan och visa upp möjligheterna inom sektorn.

Huruvida vi har lyckats med det här det får andra bedöma men vi är åtminstone en spelare idag med ett 100-tal medlemmar och verkar för deras bästa. Sedan har vi under egentligen hela perioden från dess att vi grundade SMTF, fokuserat mycket på hållbarhet och det har inte blivit mindre sedan Greta (Thunberg, reds anm.) har kommit igång.

Kompetensförsörjning är en del som SMTF idag jobbar mycket med. Skulle du säga att problemet i huvudsak beror på att Sverige har tappat verksamheterna som fanns under varvstiden eller är det bristen på kunskap om att det ens finns en sektor idag?

– Kanske en kombination men det är något som vi diskuterat under alla 13 år som SMTF har funnits, hur vi ska bli mer synliga. Beslutsfattare har idag inte riktigt koll på att det finns en marin bransch som sysselsätter massa människor och vi måste därför bli bättre på att uppmärksamma detta. Ungdomar idag känner inte till branschen om man jämför med när jag växte upp. Lighthouse och Chalmers har gjort en hel del bra och även andra branschorganisationer kämpar men detta är något vi behöver bli bättre på för vi behöver folk till våra näringar, teknikbolag, klassällskap, rederier osv. SMTF har gjort en del i form av utbildningar och mässor men vi kan bli ännu bättre.

Är det avsaknaden av utbildningar eller informationen om branschen i helhet som är huvudproblemet?

– Jag tror egentligen att det finns utbildningar, bland annat i Kalmar, Malmö och i Göteborg men vi får vara självkritiska. Jag träffade vår utbildningsminister Anna Ekström på Donsö Shipping Meet i höstas och hon häpnade lite över aktiviteten på Donsö. Vi behöver nå ut och måste bli bättre på att göra fräcka reportage. Ta tex. GP (Göteborgs Posten, reds anm.) som är en västsvensk tidning som skulle kunna göra reportage om Donsörederierna. De bygger båtar i Kina och jobbar med teknikutveckling, där Donsö är ledande och där det är ett Uddevallaföretag som FKAB som har konstruerat och designat fartygen. Det är en enorm framgångssaga egentligen som sker i det tysta och som folk i allmänhet inte känner till.

Om man tittar på utmaningar i övrigt och du nämnde Greta och miljön tidigare, är det den som står högst upp på agendan idag eller hur ser det ut?

– Mycket högt. Jag har suttit i bolagsstyrelser i olika sammanhang i flera år och under varje möte snackar vi om miljö, hållbarhet och behovet av detta. Här kan SMTF verkligen göra skillnad genom att utveckla tekniker inom LNG, framdrift, nya bränslen och hela den biten. Det är också vad våra medlemmar vill syssla med och där vi vill ligga i framkant. Jag skulle säga att miljön är den enskilt viktigaste frågan.

Om man ser till Mattssongruppen eller Mattssonföretagen, finns det något särskilt som ni fokuserar på under 2020 som du vill berätta om?

– I alla mina bolag är hållbarhet väldigt viktigt. Inom skogsbolaget sysslar vi mycket med coating och den stora utmaningen är att få kartongen och förpackningen att bli miljövänlig. I UFAB jobbar vi med miljöprojekt för bland annat TetraPak. Sedan har vi FKAB där det är framdriftsproblematiken, nya bränslen, fartygsformer, olika tekniker för att glida bättre genom vattnet och dra mindre bränsle. Via METS som är vårt marina automation- och elbolag jobbar vi dessutom med elektrifiering.

Mycket fokus på miljö och hållbarhet helt enkelt?

– Ja, och det beror dels på att vi som ägare brinner för detta och vill göra världen lite bättre, vilket låter lite pretentiöst men det handlar också om att vi tror det är bra business. Är man inte med här är man borta helt enkelt.

Som jag förstår det har ni en del verksamhet i Kina och Coronaviruset har säkert påverkat den. Jag tänker att det generellt måste vara en stor utmaning att arbeta globalt idag eftersom allting påverkas av vad som händer även på andra sidan jorden, vad tycker du?

– Absolut. Vi har 60 anställda i Kina idag i ett teknikbolag med ingenjörer och i ett verkstadsbolag med tillverkning i Shanghai-trakten. Det är en väldig utmaning, inte minst kulturellt och med spridningen av Covid-19 har det varit extra problematiskt. Men vi börjar se en ljusning för våra verksamheter som sakteliga börja rulla igång igen. Kina är världens verkstad och är man med i teknikutvecklingen bör man vara med där det händer. Vi har också börjat få en inhemsk kundkrets i Kina så det är en stor utmaning men också en möjlighet.

Finns det någon särskild anledning som gör att ni utöver Sverige i huvudsak är verksamma i Kina, beror det på att de har en stark varvsindustri?

– Det var så det började. Dåvarande chefen för FKAB, vårt dotterbolag inom marindesign, han kom till mig och sa ”Stefan, nu måste vi dra igång i Kina. Alla våra kunder i Europa vill bygga där borta och om vi ska vara med och konstruera och jobba med de måste vi vara på plats”. Detta var på slutet av 90-talet och vi har varit där i över 20 år nu och är faktiskt det första svenska eller rent av internationella bolaget som bildade ett joint-venture på designsidan i Kina. I början trodde vi att man bara skulle vara i Kina för att jobba billigt och tjäna pengar genom billig tillverkning men det har ändrat sig helt. Det är fortfarande billigare än här självklart men det handlar om så mycket mer, det är strategiskt viktigt att vara där.

Finns det något du känner du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?

– En rolig sak som jag kan nämna är att SMTF drog igång något som heter Donsömässan eller ”Donsö Shipping Meet”. Det var faktiskt vi på SMTF som var grundare av den 2009. Sedan tog Donsöredarna själva över den och har gjort det jättebra. SMTF är fortfarande en mässdeltagare men det var vi som drog igång det som en kontaktmässa från första början.

Det hade jag ingen aning om faktiskt.

– Nej, och det vet jag inte ens om folk ute på Donsö gör, eller vill erkänna för den delen men så var det. Däremot har de skött det jättebra och vidareutvecklat hela konceptet bättre än någon annan kunde ha gjort.

Sedan var det under några år lite kämpigt att driva SMTF och då träffade vi RISE (Research Institutes of Sweden) vilket ledde till att vi blev en del av deras verksamhet men samtidigt behåller vår profil. Jag tycker vi har gjort en hel del bra saker men arbetet fortsätter med att agera som en teknikarena, utveckla tekniska projekt men också attrahera ungdomar till branschen och bidra till kompetensförsörjning och nätverksmöjligheter.

Tack Stefan för din medverkan!

Är du medlem i SMTF och intresserad av att medverka i intervjuserien? Kontakta Alexander Hertzberg

Läs också:

Uppdrag Marinteknik del 1 – Fredrik von Elern, SMTF

Uppdrag Marinteknik del 2 – Kjell-Åke Andersson, RISE