Den 16 maj genomfördes en workshop som en del av CELESTE, SMTFs program som syftar till att stärka den svenska marintekniska näringen genom samarbeten mot visionen av det mindre, nollemitterande, smarta, multifunktionella fartyget kapabelt att hantera kallt klimat.

Syftet med workshopen var att undersöka möjligheten till samverkan mellan svenska industri parter för att utveckla ett svenskt konkurrenskraftigt digitalt koncept för ett mindre fartyg. En tydlig målsättning för dagen var att ta fram 2–3 projektidéer att formulera ansökningar kring.

Eventet inleddes med korta föredrag och först ut var Kristian Ryberg från SeaIT som berättade om standardisering som affärsidé. Anders Widing från RISE/GLAFO (glasforskning) presenterade sedan transparent intelligens – hur glas kan användas inom IT.

Nästa föredrag höll Martin Edofsson från Blink Services om LoRa/WAN trådlös dataöverföring i smalband, lämpligt vid överföring av små datamängder. Thomas Carnehult från RISE/SICS avslutade presentationerna genom att berätta om RISE erbjudande avseende cybersäkerhet. Du hittar samtliga presentationer i PDF-format här

Själva workshopen genomfördes efter detta under tre olika sessioner rörande i tur och ordning IoT, Standardiserad arbetsstation och Securing Operation Technology. Nedan ser du en sammanfattning av de projektförslag som diskuterades:

Session ett – Internet of Things.

 • AI kapacitet ombord hur kan vi använda den för till exempel condition based maintenance och analys av sjömätningsdata. Vilken data har vi som edge (ombord) och vilken lägger vi upp i moln? Hur och vem verifierar och validerar AI analysen?
 • AI för driftoptimering – systemet tipsar besättningen om system som kan stängas av till exempel under sjöresa.
 • Väderdatadelning mellan fartyg – om alla fartyg hämtar in data och rapporterar som ”Crowd Source” a la Waze, kan detta bidra till bättre beslutsunderlag vid ruttplanering och även för metrologiska prognoser.
 • Lära av andra – hur använder andra branscher AI inom olika funktioner och tekniklösningar?
 • IoT som en funktion för fartyget – som en ”miljöbärare” för att minska resursförbrukning och ta tillvara på resurser, det uppkopplade fartyget för analys med hjälp av IoT. 

Session två, Standardiserad arbetsstation.

 • Arbetsstationer med appar för olika funktioner
 • Human Machine Interface – hur utformar man det och vad skall ingå i form av larm med mera?
 • Hur håller vi operatören alert ”hela tiden”?
 • Standardiserade presentationer av information, för olika delar av fartyget som energiförbrukning avseende framdrift, hotellast m.fl., historia, aktuell status, prediktion.
 • En smart display som är rollbaserad, använd erfarenheter från andra branscher. Hur tolkar vi regelverket och hur skyndar man på förändring av regelverk för att möjliggöra innovation och utveckling av nya lösningar?
 • Ta fram en struktur för att skapa standarder för att tillgodose flera leverantörer på samma hårdvara.

Session tre, Securing Operation Technology

 • Säkerhetsgenomgång i branschen, benchmark mot andra branscher. Vilka data skall göras tillgängliga och vad är affären (bäst) i att koppla upp? Vad skall kommunicera två vägar och vad skall inte?
 • Åtkomst baserat på roller/attribut, mönstring/schema, standard på åtkomst och tvåfaktorsverifiering
 • Vem har/tar ansvar när AI tar ett beslut? Utbildning och rutiner för de ombordanställda, säkerhetsklassning av personal
 • Utnyttja AI för att se mönster och avvikelser
 • Penetrationstest på hela system

Vid summeringen av de olika sessionerna såg vi snabbt en projektmöjlighet från session nummer tre, där de olika förslagen kan kombineras till en ansökan enligt följande ”road map” :

Cybersäkerhet 

Bakgrund 

 • Säkerhetsgenomgång av/inom branschen (Uppkopplade system) 
 • Jämför med andra branscher  
 • = Säkerhet baserat på roller/attribut  
 • Hur skall åtkomsten se ut för besättning 
 • Hur skall åtkomst se ut för rederikontoret/mngmt 
 • Hur skall åtkomsten se ut för extern personal 
 • Standard på åtkomst och hur verifierar vi att rätt person/system har rätt behörigheter? 
 • Hur utbildar vi personalen ombord/iland, rutiner och säkerhetsklassning personal/utrustning 
 • Penetrationstest av ”hela” systemet  

Road map 

 1. Genomgång / Analys av Fartyg/Managementinfrastruktur 
 2. Skapa kontrollsystem & Policys
 3. Utbildning / Behov
 4. Penetrationstest
 5. AI för Intrusion/AnomalityDetection System 

En sådan ansökan måste först stämmas av mot de regelverk som IMO och klassbolag har tagit fram och jobbar med avseende cybersäkerhet. 

Fortsättning

Vi kommer jobba vidare med de olika uppslag som togs fram i workshoppen och senast den 14:e juni presenterar vi sedan här på SMTF.se en rapport med konkreta förslag på projekt kopplade till potentiella utlysningar. Då kommer vi också fråga om intresse från näringen att medverka till de olika projektförslagen.  

Bland dokumentet som redan idag finns här på sidan vill vi lyfta fram ”Connected Ship”, en projektansökan (one-pager) inom ramen för Nordic Innovation. Ansökan stänger den 28/6 och har ni intresse av att medverka kontaktar ni Andreas Bach på SMTF.

Vill du veta mer eller diskutera projektidéerna från vår workshop?

Ta del av våra outlines från mötet (länk) eller Kontakta Fredrik von Elern, SMTF eller Robert Rylander, RISE