FireSeal är ett svenskt företag som utvecklar och säljer system för brandtätning.

Företaget grundades för drygt 40 år sedan för att utföra ett uppdrag från den svenska staten – att brandtäta de svenska kärnkraftverken. Med avstamp i denna pionjärinsats har FireSeal under åren utvecklat en framgångsrik verksamhet inom två sektorer: marin- och offshoresektorn i Asien och USA, samt byggsektorn i främst Sverige och Norge, där FireSeal är marknadsledande inom mjuka brandtätningslösningar.

FireSeal är en del av Bergman & Beving, ett holdingbolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg. Koncernen har i dag 14 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving grundades 1906 och är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

FireSeal is a Swedish company that develops and sells systems for fire sealing.

The company was founded over 40 years ago to carry out a mission from the Swedish Government – to develop a system for fire sealing Sweden’s nuclear power plants. Building on this pioneering work, FireSeal has developed a successful business in two sectors: marine and offshore in Asia and the U.S., as well as the construction sector, primarily in Sweden and Norway, where FireSeal is the market leader in soft fire sealing solutions.

FireSeal is a part of Bergman & Beving. Bergman & Beving own and develop companies that develop and market strong brands to professional users in industry and construction – primarily in the Nordics, Baltic States and Poland. Our vision is to be the market leader in northern Europe. Bergman & Beving must be the place where successful product companies are able to take the next step towards becoming the leading brands in their categories. Currently, the group has 15 brands, approximately 1,000 employees and an annual turnover of approximately SEK 3.8 billion. Bergman & Beving was founded in 1906 and is listed on Nasdaq Stockholm. Learn more on our website: bergmanbeving.com.