Ny rapport om kompetensförsörjning

Ny rapport om kompetensförsörjning

Tillsammans med bland annat Lighthouse som var initiativtagare, har SMTF genom en förstudie tagit fram en rapport gällande kompetensförsörjningen inom den svenska marina och maritima näringen. Syftet var att undersöka kompetensförsörjningen i industrin och även se...